luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Kultúrny zájazd CSSM pokračoval v Sarvaši

KampSarvas18-01

Štvrtou zastávkou kultúrneho zájazdu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) bolo 4. marca dolnozemské mesto Sarvaš.

Slovákov z Békešskej župy privítala v Osvetovom stredisku Cervinus Teátrum v Sarvaši predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá záujemcom predstavila aj členov slovenskej parlamentnej listiny. O tom, že prečo je potrebné hlasovať na národnostnú listinu, hovoril vedúci kabinetu predsedníčky CSSM a slovenskej listiny Anton Paulik, ktorý po svojom príhovore odovzdal slovo predstaviteľovi z regiónu, štvrtému kandidátovi na listine Ondrejovi Kiszelyovi.

KampSarvas18-02

Len jednu myšlienku by som vám chcel povedať o tom, prečo považujem za dôležité, aby sme sa zaregistrovali a aby sme aj hlasovali 8. apríla,“ začal svoj prejav člen Kultúrneho a mládežníckeho výboru CSSM a predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, rodák z Békešskej Čaby Ondrej Kiszely. Mladý kandidát vyslovil svoju radosť z toho, že v Békešskej župe funguje veľa výborných slovenských spolkov a organizácií a aj slovenské samosprávy vykonávajú svoju úlohu naozaj na vysokej úrovni, takže sú dobré predpoklady na to, aby slovenská kultúra na Dolnej zemi sa ešte dlhodobo zachovala a rozvíjala. Zmienil sa o tom, že tieto komunity sú schopné dať odpovede a poskytnúť riešenie na otázky a problémy, avšak stále častejšie sa vynára jedna čoraz urgentnejšia otázka, na ktorú ešte neexistuje správne riešenie. „Ako Dolnozemčan a človek z Békešskej župy sa stále častejšie stretávam s jedným veľkým problémom, a tým je sťahovanie mladých ľudí do iných regiónov,“ upriamil pozornosť O. Kiszely na túto skutočnosť. „Ide o celospoločenský jav, ktorý postihol aj našu slovenskú komunitu. Početní mladí opúšťajú Békešskú župu a odsťahujú sa do západnej časti krajiny, do hlavného mesta, alebo aj ešte ďalej. Mnohí z nich sa už nikdy nevrátia. Aj ja žijem teraz v Budapešti, ale rozhodol som sa spolu s partnerkou, že o rok a pol sa vrátime do Békešskej župy a tu budeme pracovať pre Slovákov,“ povedal Ondrej Kiszely a na záver svojho prejavu dodal, že pri riešení tejto problematiky sa musia Slováci spojiť a spoločne s CSSM a parlamentným hovorcom nájsť a vypracovať adekvátne riešenie.

KampSarvas18-03

V nasledujúcom kultúrnom programe sa predstavili miestne kultúrne telesá a umelci z okolitých, Slovákmi obývaných miest a obcí. Kultúrnu časť programu otvoril Mládežnícky koncertný dychový orchester zo Slovenského Komlóša pod taktovkou Jána Krcsmériho. Po ňom vystúpili žiaci miestnej slovenskej základnej školy. Mladí členovia Citarovej skupiny Lipôčka zahrali miestne slovenské piesne, Mira Mészarosová zaspievala pesničky zo Sarvaša a Michal KorimNilly Pápaiovou zarecitovali báseň slovenského romantického básnika Jána Botta Smrť Jánošíkova. V Sarvaši už pomaly 15 rokov funguje slovenské divadlo, v predvedení herečky Moniky Stankovičovej si prítomní vypočuli moderné slovenské a české piesne. Tanečný súbor Tešedík potešil obecenstvo viacerými choreografiami, jeho členovia zatancovali goralské a tirpácke tance a oživili tradíciu vynášania Kyseľa. Známe slovenské melódie zaspievali aj členovia Slovenského folklórneho súboru Horenka z Kétšoproňu.

KampSarvas18-04

Po programe organizátori pozvali všetkých na skromné občerstvenie, na stole rozvoniavali čerstvé kapustníky. Záujemcovia, ako aj na predošlých akciách, mali možnosť priamo v dejisku podujatia sa zaregistrovať na zoznam národnostných voličov.

(kan)

Foto: autorka

Kultúrny zájazd CSSM s kandidátmi parlamentnej listiny

 

Maglód privítal hostí v Dome semiačka

 

Slovenská listina v Novohrade

 

Na Zemplíne sa na kultúrnom zájazde hutorilo aj hovorilo