luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Fórum v Poľnom Berinčoku

ForBekZup-01

Jarné zasadanie samosprávy Békešskej župy

Poľný Berinčok bol v posledný februárový deň miestom rokovania Slovenskej samosprávy Békešskej župy a zároveň dejiskom fóra, ktoré pravidelne usporadúvajú na jar a na jeseň každý rok. Vynikajúcim miestom na stretnutie bol Slovenský spoločenský dom, ktorý odovzdali pre potreby Slovákov v Poľnom Berinčoku 1. októbra 2016, a veru, 60 ľudí sa mohlo radiť, rozprávať, zaujať stanovisko k dôležitým otázkam, ba aj potešiť sa jeden druhému vo veľmi príjemnom prostredí. Predstavitelia Slovenskej národnostnej samosprávy v Poľnom Berinčoku sa snažili ukázať pohostinnosť miestnych Slovákov. Župných slovenských poslancov privítali oškvarkovými pagáčmi a ponúkli aj krátku prehliadku výstavy miestneho registra hodnôt. Účastníkov zasadania najprv pozdravil predseda slovenského voleného zboru v Poľnom Berinčoku Ján Cservenák a vzápätí sa k nemu pridal aj primátor mesta István Siklósi. V mene organizácie Slovákov prácu miestnej slovenskej národnosti predstavila Judita Mertzová, ktorá oboznámila prítomných s úlohami napĺňanými minoritou v mestskom registri hodnôt. Dotkla sa tiež príkladnej spolupráce s mestskou samosprávou. Medzi hodnotami radno spomenúť, že Činnosť Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku je od roku 2016 súčasťou registra hodnôt mesta. Po prezentácii duchovného majetku miestnych Slovákov vystúpil slovenský Páví krúžok, ktorý je nositeľom vyznamenania Za Slovákov Békešskej župy. Fórum pokračovalo pod vedením predsedníčky župnej samosprávy Judity Krajcsoviczovej.

ForBekZup-02

Súčasťou rokovania bola koordinácia a zosúladenie programov na tento rok, ktoré župná samospráva následne rozpošle všetkým slovenským samosprávam a občianskym organizáciám župy.Okrem toho padla reč o zájazdoch plánovaných na leto i výletných programoch. Popri ďalších bodoch programu si účastníci zasadania mohli vypočuť informácie o tohtoročných voľbách poslancov do Národného zhromaždenia, najmä voľbe slovenského národnostného hovorcu. Predsedníčka samosprávy zdôraznila závažnosť národnostnej registrácie, ako aj to, aby sme počas parlamentných volieb 2018 hlasovali na slovenskú národnostnú listinu.Podujatia sa zúčastnil aj vedúci kabinetu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Anton Paulik, ktorý je zároveň lídrom volebnej listiny CSSM a tak sa očakáva, že sa stane slovenským hovorcom a členom národnostného výboru maďarského parlamentu. Vo svojom prejave zdôraznil dôležitosť registrácie za národnostného voliča, pričom uviedol aj možnosti s tým súvisiace. Vo svojom príhovore A. Paulik vyzdvihol podujatia kultúrnych zájazdov, ktoré sú zároveň zastávkami volebnej kampane. Keďže aj sám pochádza z Békešskej župy, požiadal obyvateľov tohto regiónu, miestnych Slovákov o podporu, aby mu odovzdali svoj hlas. Samozrejme, odpovedal aj na položené otázky či poznámky, ktoré odzneli.

ForBekZup-03

Na chodbe spoločenského domu, popri výstave miestneho registra hodnôt, mohli účastníci fóra ochutnať jedlá miestnej slovenskej gastronómie. Plnené kapustné listy, ktoré hosťom servírovali, boli jedinečné a chutné. Preto sa Slovákom z Poľného Berinčoku v mene Slovenskej samosprávy Békešskej župy vedenie voleného zboru poďakovalo nielen za dokonalú organizáciu podujatia, ale aj za srdečné prijatie, ktoré sa ušlo účastníkom rokovania.

Erika Tóthová/kru

Foto: Judita Mertzová