luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Fórum v Poľnom Berinčoku

ForBekZup-01

Jarné zasadanie samosprávy Békešskej župy

Poľný Berinčok bol v posledný februárový deň miestom rokovania Slovenskej samosprávy Békešskej župy a zároveň dejiskom fóra, ktoré pravidelne usporadúvajú na jar a na jeseň každý rok. Vynikajúcim miestom na stretnutie bol Slovenský spoločenský dom, ktorý odovzdali pre potreby Slovákov v Poľnom Berinčoku 1. októbra 2016, a veru, 60 ľudí sa mohlo radiť, rozprávať, zaujať stanovisko k dôležitým otázkam, ba aj potešiť sa jeden druhému vo veľmi príjemnom prostredí. Predstavitelia Slovenskej národnostnej samosprávy v Poľnom Berinčoku sa snažili ukázať pohostinnosť miestnych Slovákov. Župných slovenských poslancov privítali oškvarkovými pagáčmi a ponúkli aj krátku prehliadku výstavy miestneho registra hodnôt. Účastníkov zasadania najprv pozdravil predseda slovenského voleného zboru v Poľnom Berinčoku Ján Cservenák a vzápätí sa k nemu pridal aj primátor mesta István Siklósi. V mene organizácie Slovákov prácu miestnej slovenskej národnosti predstavila Judita Mertzová, ktorá oboznámila prítomných s úlohami napĺňanými minoritou v mestskom registri hodnôt. Dotkla sa tiež príkladnej spolupráce s mestskou samosprávou. Medzi hodnotami radno spomenúť, že Činnosť Organizácie Slovákov v Poľnom Berinčoku je od roku 2016 súčasťou registra hodnôt mesta. Po prezentácii duchovného majetku miestnych Slovákov vystúpil slovenský Páví krúžok, ktorý je nositeľom vyznamenania Za Slovákov Békešskej župy. Fórum pokračovalo pod vedením predsedníčky župnej samosprávy Judity Krajcsoviczovej.

...

Erika Tóthová/kru

Foto: Judita Mertzová

Celý príspevok si môžete prečítať v 11. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 15. marca.

Oplatí sa nás predplatiť.

ForBekZup-02

ForBekZup-03