luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Parlamentný výbor pre národnosti vypočul Zs. Semjéna

ParlPrve18-01

Nový parlamentný výbor pre národnosti zasadal 15. mája po prvý raz.

Výbor pod vedením jeho predsedu, ktorým sa stal nemecký parlamentný poslanec Imre Ritter, vypočul kandidáta na post ministra bez kresla Zsolta Semjéna. Každý člen výboru mu mohol adresovať svoje otázky. Parlamentní hovorcovia jednohlasne podporili vymenovanie Zs. Semjéna, ktorý aj ako vicepremiér bude zodpovedný za národnú politiku, cirkevné záležitosti a národnosti.

ParlPrve18-02

Pred parlamentným výborom okrem iného povedal: „Každý národ je jednorazovou a neopakovateľnou hodnotou, je bohatstvom, ktoré môže poskytnúť len daný národ.“ Vyzdvihol, že vláda sa snaží o to, aby sa tieto hodnoty zachránili. Zs. Semjén ďalej hovoril o tom, že národnosti, ktoré majú aj svoje materské krajiny, majú aj poslanie: mali by plniť aj úlohu mosta medzi Maďarskom a daným štátom. Dotkol sa aj toho, že ak je medzi dvoma krajinami nejaký konflikt, daná národnosť v Maďarsku nesmie byť znevýhodnená, a zároveň sa aj poďakoval zmiešaným komisiám za doterajšiu spoluprácu, ktorú pokladá za príkladnú. Budúci minister a vicepremiér hovoril aj o tom, že maďarská vláda si váži všetkých, ktorí patria k niektorej národnosti, ale nie je možné zabezpečiť rovnaké práva skupinám, ktoré prišli do Maďarska iba pred pár rokmi, len tu žijúce, autochtónne národnosti sú štátotvornou súčasťou Maďarska. Zmienil sa aj o národnostnom zákone, ktorý podľa neho obstál v skúške času a avizoval, že ak sa objavia nové námety, ktoré sú pre národnosti dôležité, ak s nimi výbor bude súhlasiť, vláda je otvorená hoci aj upraviť národnostný zákon. V krátkosti zhodnotil aj predošlé obdobie v živote národností, pripomenul, že suma vyčlenená pre národnosti sa strojnásobila z približne troch miliárd forintov na 10,5 miliárd, a zvýšil sa aj počet inštitúcií prevádzkovaných národnosťami z 12 na 82. Dodal, že vláda nebude šetriť na národnostných menšinách, ak vyjdú so zmysluplnými návrhmi. Taktiež prítomný štátny tajomník Miklós Soltész dodal, že tieto výsledky dosiahli vďaka vzájomnej spolupráci. Podľa jeho slov sa možnosti spolupráce rozšírili aj smerom k materským krajinám.

ParlPrve18-03

Svoje otázky budúcemu ministrovi mohli položiť aj národnostní hovorcovia a nemecký parlamentný poslanec. Väčšina z nich sa týkala fungovania a financovania verejných vzdelávacích inštitúcií a založenia alebo rekonštrukcie jednotlivých národnostných kultúrnych centier a vzťahu medzi jednotlivými národnosťami a materskými krajinami. O tom, či sa zmení štruktúra prideľovania podpôr pre národnostné menšiny Zs. Semjén povedal, že fungujúce mechanizmy budú zachované, jestvujúce dohody zostanú v platnosti, zmeny nastanú len v prípade, ak o to požiadajú národnostné menšiny.

ParlPrve18-04

(kan)

Foto: autorka