luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Otvorený list Tvrtkovi Vujityovi

OtLSip18-01

Známy maďarský reportér, novinár a spisovateľ chorvátskeho pôvodu Tvrtko Vujity odštartoval začiatkom júna občiansku iniciatívu „Ži pod menom, ktorým ťa matka oslovuje!“ („Élj azon a néven, ahogy az Édesanyád hív!”).

Prvoradým cieľom iniciatívy je dosiahnuť, aby každý Maďar žijúci v zahraničí vo svojich úradných dokladoch mohol mať meno uvedené v pôvodnej maďarskej podobe, ale aj poskytnutie pomoci tým národnostným príslušníkom Maďarska, ktorí by chceli svoje meno používať vo vlastnom jazyku. Iniciatívu podporili viacerí zahraniční maďarskí politici, verejní činitelia i maďarský zástupca premiéra zodpovedný za národnú politiku Zsolt Semjén. Nižšie uvádzame reakciu genetika, mikrobiológa a pedagóga, člena Maďarskej akadémie vied, predsedu Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, člena Redakčnej rady Ľudových novín Mateja Šipického, ktorú adresoval T. Vujityovi v maďarčine v podobe otvoreného listu.

 

8. júna 2018

Vážený pán Tvrtko Vujity!

Počas Vašich mediálnych vystúpení sa často vyjadrujete k národnostným (menšinovým) otázkam, v ktorých sa vždy zastanete zahraničných Maďarov aj v takých otázkach, ktorých odraz je relevantný aj v prípade národností žijúcich v Maďarsku. Naposledy ste vyjadrili svoj postoj k otázke používania mien. V prípade susedných krajín ste kritizovali uplatnenie praxe, ktorá od tam žijúcich národnostných občanov – vrátane Maďarov – očakáva (predpisuje) používanie mena v súlade s pravidlami miestneho úradného jazyka. Ako nasledovaniahodný dobrý príklad zvyknete spomenúť, že Vy máte možnosť používať v Maďarsku chorvátske meno. Nezvyknete spomenúť, že vaše priezvisko nezvyknú v televízii uviesť po chorvátsky, ale s maďarským fonetickým prepisom. Ak aj vo Vašich úradných dokladoch figuruje fonetická verzia, potom v záujme objektivity by ste mali spomenúť, že aj v Maďarsku sú nedostatky čo sa týka možností používania národnostných mien. Počas vyjadrenia vášho stanoviska ste nespomenuli, že by ste si boli overili, čo umožňujú a čo neumožňujú maďarské zákony a nariadenia v prípade domácich menšín/národností. Iba ste poznamenali, že pre Vás osobne je prirodzené, ak si Slovák žijúci v Maďarsku želá svoje meno používať po slovensky.

V súvislosti s vypršaním platnosti môjho občianskeho preukazu som sa informoval, aké možnosti sa mi ako občanovi Maďarska ponúkajú v oblasti používania môjho mena v súlade s pravidlami slovenského pravopisu. Podrobný opis získaný od kompetentného úradu pripájam. Vysvitne z neho, že na občianskom preukaze môže figurovať slovenský variant ako druhé, neoficiálne meno. V tomto prípade moje meno figurujúce v preukaze na prvom mieste, ktoré sa má brať ako oficiálne, je jeho fonetický prepis (ako aj v prípade Vášho priezviska), v ktorom môžu byť použité iba písmená maďarskej abecedy. Množstvo mojich známych, občanov Slovenskej republiky, hlásiacich sa k maďarskej národnosti bez problémov používa vo svojom mene písmená „ö” a „ü”, napriek tomu, že ani jedno z nich nefiguruje v slovenskej abecede. Vysvitlo, že ani to nie je možné, aby priezvisko mojej dcéry malo koncovku –á alebo –ová, veď moje meno nemá takúto koncovku (keďže som muž) a dieťa podľa príslušných ustanovení dostáva priezvisko svojho rodiča.

Vysoko by som si vážil, keby ste v záujme objektivity a posilnenia oprávnenosti kritiky týkajúcej sa nevýhodnej situácie Maďarov žijúcich v zahraničí aj so súhlasom príslušnej televíznej stanice našli priestor na predstavenie situácie v Maďarsku.

Bolo zaujímavé vidieť, že počas rozhovorov týkajúcich sa používania mien na Slovensku vaši hostia rozprávali o Slovensku alebo Československu, kým Vy o Felvidéku (Horniakoch).

Môj list považujte za otvorený.

S úctou

Matej Šipický

(Prel. zp)

Foto: life.hu, teraz.sk

 

Maďarský originál otvoreného listu Mateja Šipického

 

http://www.atv.hu/belfold/20180605-elj-azon-a-neven-ahogy-az-edesanyad-hiv-civil-kezdemenyezest-indit-vujity-tvrtko

  

http://www.atv.hu/videok/video-20180606-akcio-a-sajat-nev-hasznalataert