luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Z holandského kongresu FUEN

FUEN18-01

Hlavnými organizátormi a hostiteľmi tohtoročného kongresu Federatívnej únie európskych národností (FUEN), ktorý sa konal v dňoch 20.-24. júna, boli Frízi žijúci v severnej časti Holandska.

Našu národnosť na ňom zastupovali členka Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) a riaditeľka Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom Júlia Kucziková a autor týchto riadkov, tiež člen VZ CSSM. Dejisko kongresu, mesto Ljouwert (Frízi ho volajú Leeuwarden) je hlavným mestom nielen regiónu, ale aj frízskej kultúry (a okrem toho v prebiehajúcom roku aj európskym hlavným mestom kultúry). Mesto má okolo 100 tisíc obyvateľov z čoho väčšinu tvoria Frízi. Svoju identitu a spolupatričnosť neustále prehlasujú a dávajú najavo, napríklad uvádzaním nápisov na verejných priestranstvách, alebo vytýčením frízskej zástavy.

Ako sme sa dozvedeli z prednášok a rozhovorov, resp. ako sme sa aj osobne presvedčili počas organizovanej návštevy mesta, Frízi majú rozvinutý inštitucionálny systém, ktorý zahŕňa múzeum, školu, knižnicu a kníhkupectvo, akadémiu a výskumné stredisko, výstavné plochy atď. Financovanie je zabezpečené štátom, avšak prispôsobujú sa aj výzvam modernej doby a majú rozbehnutých viac krátko- a strednodobých projektov. Jedným z centrálnych projektov je Lan fan Taal, jeho spoločenským zámerom je zapojiť do rôznych programov čo najširšiu verejnosť. Stredobodom ich identity je materinský jazyk – frízština. V podstate všetky projekty sú zamerané na zachovanie jazyka, na možnosť rozšírenia výučby jazyka a hľadanie nových metód v rámci multilingválnej holandskej spoločnosti. Multilingvizmus je zásadným a často opakujúcim sa pojmom u Frízov. Ak akceptujeme, že stredobodom ich národnostného menšinového vnímania je jazyk, tak multilingvizmus sú okuliare cez ktoré sa na to musíme dívať.

Na ochranu národnostnej identity a kultúrneho dedičstva založili organizácie v rôznych právnych formách, medzi ktoré patria aj hnutia a strany. Počas päťdňového pobytu sme absolvovali nasledovné aktivity:

...

Endre Horváth

Foto: facebook/FUEN

Celý príspevok si môžete prečítať v 28. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 12. júla.

Oplatí sa nás predplatiť.

FUEN18-02

FUEN18-03

FUEN18-04