luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Ritter: 5 miliárd 120 miliónov forintov pre národnosti

RitterPodp-01

Poslanec za nemeckú národnosť Imre Ritter 27. júna v maďarskom národnom zhromaždení na úvod parlamentnej diskusie o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok zdôraznil: pre národnosti v Maďarsku nie je postačujúce, ak ich len akceptujú.

Ich akceptovanie je dokonca urážajúce, očakávajú uznanie, ktorého podmienkou, základom je spoznanie. Do roku 2013 bola situácia v oblasti dotácií pre národnosti žijúce v krajine na zaplakanie, potom nastali isté pozitívne zmeny vzbudzujúce nádej. Stúpla miera podpory pre inštitúcie verejného školstva, spravované národnostnými samosprávami, národnosti dostali zastúpenie v parlamente a od roku 2015 priebežne rastú dotácie na ich podporu. Imre Ritter v mene v Maďarsku žijúcich národností poďakoval maďarskej vláde a najvyššiemu zákonodarnému orgánu za finančnú podporu, ktorú poskytovali národnostiam počas ostatných štyroch rokov, respektíve aj za to, že pozmeňovacie návrhy zákonov predložené menšinovým výborom boli prijaté jednomyseľne a odsúhlasili ich všetky poslanecké kluby parlamentných strán. Vo svojom vystúpení informoval o tom, že 13 oficiálne uznaných minorít v Maďarsku chce predložiť modifikáciu rozpočtového zákona na rok 2019 na sumu 5 miliárd 120 miliónov forintov: polovicu nárokovanej sumy zvýšených dotácií potrebujú národnostné samosprávy ako vlastné zdroje na účasť v súbehových konaniach v záujme rekonštrukcií budov nimi prevádzkovaných inštitúcií. Okrem toho odporúčajú zvýšiť rozpočet na prevádzkovanie celoštátnych a miestnych národnostných samospráv, ako aj rámce finančných súbehov.

Hovorca poslaneckého klubu menšieho koaličného partnera, Kresťansko-demokratickej ľudovej strany Lőrinc Nacsa povedal, že podpora národnostných vzdelávacích inštitúcií bude na budúci rok vyššia o 200 miliónov forintov a dosiahne tak sumu 1,2 miliardy.

(MTI/Kru)

Foto: mti