luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Anton Paulik v parlamente o sv. Cyrilovi a Metodovi

CyMeTono-01

Mimoriadna letná schôdza maďarského parlamentu pokračovala začiatkom júla dvojdňovým zasadnutím.

V rámci neho poslanci najprv interpelovali vládu, následne rokovali o návrhoch zmien zákona o zhromažďovaní a ochrany súkromia resp. o volebnom zákone. Mimo programu schôdze sa prihovoril slovenský národnostný hovorca Anton Paulik v maďarčine a sčasti i v slovenčine. Uvádzame ho v celom slovenskom znení.

„Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a hovorkyne, vážení páni poslanci a hovorcovia!

Predovšetkým mi dovoľte, aby som vyjadril svoju radosť, že v snemovni maďarského parlamentu môže znovu zaznieť slovenské slovo. Teší ma táto možnosť. Svojím príhovorom chcem pripomenúť najväčší sviatok Slovákov v Maďarsku, ktorý je spojený s pamätným dňom svätých Cyrila a Metoda.“

...

Anton Paulik

Foto: archív, internet, mti

Celý prejav A. Paulika si môžete prečítať v 28. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 12. júla.

Oplatí sa nás predplatiť.

CyMeTono-02

CyMeTono-03