luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Nový generálny konzul v Békešskej Čabe Emil Kuchár: Vážim si dolnozemských Slovákov

GKKuch-01b

Ešte sa ani neohrial Emil Kuchár na stoličke generálneho konzula SR v Békešskej Čabe, už ho pozvali na novoročné stretnutie békeščabianskych Slovákov do Slovenského domu. Pozvanie prijal. Ba dokonca sa s krajanmi z dolnozemskej metropoly stretol už na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí v októbri v Bratislave.

Okamžite si získal ich sympatie. Je skúseným, erudovaným diplomatom, ktorý zastupoval Slovensko na medzinárodnej scéne, okrem iného vo Fínsku, pri NATO a pri Európskej únii. V Štrasburgu vykonával post veľvyslanca – stáleho predstaviteľa pri Rade Európy a predsedal výboru zástupcov ministrov. Po Viedni, Bruseli, Bratislave sa ocitol v Békešskej Čabe. Hoci je na Dolnej zemi len krátko, už si osvojil pre tento región typické slovné zvraty: na Čabe, na Komlóši...

– S akými predsavzatiami ste pricestovali na Dolnú zem?

– Stanovil som si úlohu počúvať. Doteraz som priamo nerobil so zahraničnými Slovákmi. Azda je aj dobré, že som úplne nový, ak chcete „bez predsudkov“. A rozhodne by nebolo dobré, keby som začal ľudí hodnotiť podľa dopredu pripravených schém. Neprišiel som posudzovať a nahovárať. Prišiel som pomáhať a diskutovať.

...

Erika Trenková

Foto: autorka

Celý rozhovor si môžete prečítať v 7. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 14. februára.

Oplatí sa nás predplatiť.