luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Nový Veľvyslanec na návšteve v budapeštianskej slovenskej škole

HamzSkol19-01

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Pavol Hamžík 11. februára 2019 navštívil Materskú školu, všeobecnú školu, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v hlavnom meste.

V aule budovy ho gymnazisti Panna Prasnová a Ondrej Noszlopy v ľudovom kroji privítali chlebom a soľou. V kultúrnom programe na jeho počesť najprv vystúpil školský spevokol, ktorý 20. januára v sále cistreciánskeho Gymnázia sv. Imricha získal v Národnostnej kategórii cenu od Celoštátneho združenia speváckych zborov, hudobných kapiel a folklórnych súborov v Maďarsku (tzv. KÓTA). Členovia krúžku zaspievali krásne slovenské ľudové piesne. Ich umeleckou vedúcou a oddanou mentorkou je Ágota Kosárová Bartalosová. Žiaci nižšieho stupňa v slovenskom ľudovom kroji zatancovali čardáš pod taktovkou predsedníčky Slovenskej samosprávy IX. obvodu Budapešti, ale v tomto prípade učiteľky Moniky Szelényiovej. Slovenský diplomat poďakoval škole za zachovávanie slovenských tradícií, a daroval všetkým študentom a učiteľom knihu Slovenské ľudové piesne, ktorá obsahuje takmer 800 pôvodných ľudových piesní v textovej, aj zvukovej podobe.

HamzSkol19-02

„Som rád, že sa venujete našim vzťahom a ich rozvíjaniu medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, že pestujete slovenský jazyk. Chcem sa poďakovať aj za dobrú spoluprácu medzi veľvyslanectvom a vašou školou. Som veľmi rád, že sa podarilo na tento rok zvýšiť počet hosťujúcich pedagógov zo Slovenska. Myslím si, že to pomáha škole, a, samozrejme, veľvyslanectvo zostane jej podporovateľom,“ povedal s vierou, že pokiaľ darovaná knižka podporí záujem, a dá impulz na výučbu slovenského jazyka, ako aj ďalší záujem o Slovenskú republiku a dopomôže k užšiemu vzťahu medzi dvoma krajinami, už naplnila svoj účel.

HamzSkol19-03

Veľvyslanec P. Hamžík sa stretol s vedením školy, porozprával sa hosťujúcimi učiteľkami zo Slovenska, zaujímal sa o aktivity výchovno- vzdelávacej inštitúcie a, na radosť nás všetkých, ponúkol spoluprácu pri výučbe slovenského jazyka.

Angela Hipiková-AR

Foto: autorka