luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

„Pred našimi voľbami”

PredVol19-01

Predstavitelia väčšiny slovenských národnostných samospráv Novohradsko-hevešského regiónu ako aj okolitých pobočiek Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) sa 22. februára zišli v Osvetovom stredisku v Sudiciach. Regionálne stretnutie zvolali preto, aby poskytli informácie o blížiacich sa voľbách do národnostných samospráv.

Poradu otvoril predseda Slovenskej samosprávy Novohradskej župy Ladislav Faludi. Vyjadril potešenie z vysokej účasti. „Na dnešné popoludnie naozaj prišli vynikajúci odborníci s mimoriadne aktuálnymi témami, ďakujem za to, že ste si uvedomili dôležitosť tohto stretnutia a prišli ste v takom veľkom počte. Teším sa aj z toho, že 25. výročie našich samospráv môžeme spolu osláviť. Náš program bude dôkazom, že naša národnosť prežila štvrťstoročie. Toto všetko nás spája, dáva nám silu zachovať si jazyk, zvyky, kultúru, identitu i spolupatričnosť,“ dodal a odovzdal slovo prvej prednášateľke.

PredVol19-02

Predsedníčka najväčšej občianskej organizácie v krajine, ZSM Ruženka Egyedová Baráneková si zaspomínala na začiatky založenia a fungovania slovenských samospráv. Zdôraznila, že v súčasnosti má každá samospráva financie nielen na fungovanie, ale aj na rôzne kultúrne podujatia. Vo svojom prejave povzbudila prítomných, aby vytrvali. „Vy si musíte byť istí v tom, že to, čo robíte, je mimoriadne dôležité a nenahraditeľné a nesmiete si povedať, že teraz končím, nemám viac energie,“ zdôraznila s tým, že nie je negatívne, keď si členovia samospráv odsúhlasia honorár za činnosť. K vykonávaniu úspešnej a kvalitnej práce aj tak treba oduševnenie. „Chtiac-nechtiac, tu v Novohradskej župe všetky dediny majú svojich poslancov za Zväz. My ako organizácia budeme podpisovať kandidátov do miestnych samospráv, do župnej a do celoštátnej. Na nás záleží, aby v miestnych samosprávach boli ľudia, ktorí si z toho robia naozaj srdcovú záležitosť, majú energiu a ľudské vlastnosti, nerozdeľujú ľudí, ale ich spájajú,“ povedala k októbrovým voľbám a podotkla, že závisí od voličov, aby si zvolili kandidátov, ktorí budú schopní a ktorých chcú vidieť ako svojich zástupcov. Spomenula aj štatistické údaje o tom, že v Novohradskej župe v roku 1994 bolo 8 slovenských samospráv. Ich počet stále rástol až do roku 2010, keď ich bolo 23. V súčasnosti funguje v župe 20 slovenských národnostných samospráv. Ďalej sa podelila o dobrú správu, totiž Slováci v Maďarsku dlhodobo majú problém s tým, že nemajú možnosť stretnúť sa so slovenským jazykom a sledovať dianie na Slovensku. Teraz sa však podarilo nájsť firmu, ktorá by poskytla balík slovenských televíznych staníc.

PredVol19-03

Druhý prednášateľ, slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik informoval prítomných o volebnom procese, avšak poznamenal, postup je ten istý ako v roku 2014. Tam kde sa 25 osôb hlási k danej národnosti, sa vypíšu voľby. Najdôležitejšia úloha je nájsť ľudí, ktorí sa hlásia k národnosti a sú aktívni. Podľa neho miestne samosprávy majú dostatok financií na fungovanie. Keď pri vyhlásení termínu volieb bude menej ako 100 registrovaných národnostných voličov na volebnom zozname, zvolia si 3 poslancov, keď viac, samospráva bude 5-členná. Voliči hlasujú vo volebnom okrsku, a v tom istom, kde hlasujú aj za miestnu samosprávu. Kandidačnú listinu môže zostaviť len národnostná organizácia, ktorá je registrovaná už tri roky a v zakladajúcej listine má zahrnuté aj národnostné kompetencie. K vytvoreniu župnej samosprávy, ktorá je 7-členná, je potrebné vypísať národnostné voľby v 10 obciach. Listinu môže zostaviť organizácia, ktorá má kandidátov v desiatich percentách volebných okresov, konkrétne v Novohradskej župe boli národnostné voľby na 20 miestach, z toho majú zastúpenie aspoň v dvoch volebných okresoch. V miestnych voľbách je treba odovzdať podporné podpisy 5 % v obci registrovaných voličov, k zostaveniu župnej listiny 2 % v župe registrovaných voličov a na zostavenie celoštátnej listiny potrebuje organizácia podporu 2 % z registrovanyých voličov v celej krajine. Pri posledných voľbách počet registrovaných slovenských národnostných voličov nepresahovalo 10 000, preto má Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 23 členov, tentoraz však môže mať aj 31, lebo podľa terajších štatistík je viac ako 11 tisíc osôb na zozname slovenských voličov. Kto sa pred 5 rokmi registroval, v tomto roku už nemusí. V Novohradskej župe v 20 volebných okresoch volilo 1332 občanov.

Na pamiatku 25 rokov činnosti slovenských národnostných samospráv v regióne ich predsedovia prevzali od vedúcej Novohradsko-hevešského regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku vo Veňarci a predsedníčky Združenia novohradských a hevešských Slovákov Terézie NedeliczkejR. Egyedovej Baránekovej Ďakovný list za vykonanú prácu pri zachovávaní slovenského jazyka, slovenskej národnostnej kultúry a slovenského povedomia, spolu s mapou, na ktorej sú vyobrazené slovenské národnostné samosprávy v župe.

Po diskusii a pohostení záujemcov v divadelnej sále čakalo predstavenie Slovenského divadla Vertigo Dámska šatňa.

PredVol19-04

Organizátori stretnutia boli Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy, Slovenská národnostná samospráva v Sudiciach, Novohradsko-hevešské regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku vo Veňarci, Združenie novohradských a hevešských Slovákov a Zväz Slovákov v Maďarsku.

AR

Foto: autor