luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Koordinačná porada v Budapešti aj o voľbách

PoradaBp19-01

Slovenská samospráva Budapešti (SSB) usporiadala 3. apríla v Strednej odbornej škole J. C. Dobosa spoločné zasadnutie predsedov a poslancov všetkých slovenských samospráv v Budapešti.

Podobné stretnutia organizuje SSB, pod vedením Edity Hortiovej, od predošlých volieb pravidelne aspoň raz ročne. Ponúkajú možnosť porozprávať sa o spoločných podujatiach, ale jednotlivé obvodné samosprávy tiež môžu informovať o svojich plánovaných akciách. Prvé tohtoročné stretnutie bolo iné z toho hľadiska, že naň organizátori pozvali aj prednášateľa.

PoradaBp19-02

Vystúpenie slovenského parlamentného hovorcu Antona Paulika o voľbách do národnostných samospráv, ktoré sa uskutočnia v októbri tohto roku, bolo veľmi aktuálne. Ako povedal, voľby do národnostných samospráv by sa mali uskutočniť 13. októbra. Preto práve vtedy, lebo na tento dátum nadväzuje napríklad zaregistrovanie nominačných organizácií, kandidátov, pozbieranie podporných podpisov a podobne. Tohtoročné voľby do národnostných samospráv sa môžu uskutočniť v mestách a obciach, kde sa v poslednom sčítaní obyvateľstva prihlásilo k slovenskej menšine aspoň 25 voličov. Počet poslancov sa zmení, keďže sa vráti systém, podľa ktorého tam, kde je menej ako 100 registrovaných voličov, budú traja poslanci, kde je ich viac ako 100, budú 5-členné samosprávy. Počet členov celoštátnej samosprávy by sa mal tiež zvýšiť, lebo sa zvýšil aj počet prihlásených voličov. CSSM by mala mať 31 členov. Ďalšia zmena sa týka občianstva poslancov: kým doteraz mohli byť poslancami aj cudzí štátni príslušníci, od januára tohto roku iba občania Maďarska, čo, mimochodom, znamená problémy aj pre tzv. menšie národnosti. Ak koncom júla prezident vypíše voľby na 13. október, tak do 12. septembra treba zaevidovať kandidátov do miestnych samospráv, pričom ešte stále platí, že voľby do župných (teritoriálnych) samospráv sa vypíšu iba v tých župách (resp. v hlavnom meste), kde iniciovali založenie aspoň desiatich volených zborov. 13. septembra bude treba zaregistrovať aj regionálne a celoštátne listiny. Ak sa niekto prihlási na zoznam slovenských voličov do 28. septembra, tak sa ešte zúčastní volieb, ktoré od tohto roku sa uskutočnia v tom istom okrsku, ako aj miestne voľby. Je to veľká zmena oproti doterajšej praxe, keď v každom meste alebo obci bol vyznačený iba jeden okrsok ako „národnostný“ a všetci národnostní voliči tam museli odvoliť. Novinkou oproti predošlému obdobiu je aj to, že znovu existuje možnosť kandidovať na všetkých úrovniach, teda na miestnej, regionálnej a celoštátnej národnostnej listine.

PoradaBp19-03

Po prednáške sa rozprúdila naozaj plodná a zaujímavá debata, na ktorej účastníci zisťovali záujem súčasných členov samospráv o pokračovanie v tejto práci. Žiaľ, veľkým problémom je nielen všeobecne vysoký vek poslancov, ale aj nechuť pre zvýšenú administratívnu záťaž, ktorá znásobuje prácu v samosprávach.

Účastníci porady sa zhodli v tom, že napriek ťažkostiam práca v samosprávnych zboroch má zmysel a snažia sa nájsť mladých poslancov.

PoradaBp19-04

V ďalšej časti stretnutia, ktorého sa zúčastnila aj predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková a riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Ildikó Síposová, účastníci zosúladili programy jednotlivých samospráv v nasledujúcom období, zmienili sa o návrhu kandidátov na udelenie ceny Za našu národnosť a ceny Pro Cultura Minoritatum Hungariae a prerokovali možnosti spoločného financovania predstavenia súboru Divadla Jána Palárika z Trnavy, ktoré sa uskutoční 16. mája 2019 v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa.

(ef)

Foto: autorka