luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Predvolebné fórum v Tatabáni-Bánhide

TaBaPrVo-01

Tatabáni-Bánhide sa 12. apríla stretli Slováci zo všetkých desiatich, Slovákmi obývaných obcí a miest Komárňansko-ostrihomskej župy.

Divadelná sála Kultúrneho domu Puškin bola z väčšej časti zaplnená, čo je pol roka pred voľbami do národnostných samospráv potešiteľné.

Na úvod zasadania navodila správnu atmosféru Mládežnícka dychovka Krídlovka z Orosláňu pod vedením Šimona Očkaia. Po mladých nastúpili skôr narodení. V harmonikovom sprievode Viliama Urbaniča zaspievali aj ťahavé, aj rezkejšie ľudové piesne speváci zmiešanej slovenskej speváckej skupiny z Tatabáne-Bánhidy. V mene organizátorov privítala účastníkov stretnutia, členov slovenských národnostných samospráv, ako aj členov miestnych pobočiek prvého regiónu Zväzu Slovákov v Maďarsku predsedníčka Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy Alžbeta Szabová. Vyslovila radosť nad skutočnosťou, že sa fóra zúčastnili aj predstavitelia tých obcí a miest, kde práca slovenského voleného zboru za ostatné obdobie zanikla. Ako povedala predsedníčka: „Stretnutie je pre nás nesmierne dôležité, lebo prešlo päť rokov od volieb do národnostných zborov a v októbri nás čakajú voľby opäť. Chceme sa na ne pripraviť.“

TaBaPrVo-02

Rokovania fóra sa zúčastnili predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženka Egyedová Baráneková a predseda Valného zhromaždenia Komárňansko-ostrihomskej župy György Popovics.

Predseda VZ Komárňansko-ostrihomskej župy sa vo svojom prívete ospravedlnil, že sa dokáže prihovoriť len po maďarsky. Podotkol, ako ho zamrzelo, že sa do spevu hymny Slovákov nezapojili svojím spevom mladí hudobníci Krídlovky. Pritom je pre zachovanie tradícií dôležité, aby sa mládež zapájala do národnostného diania pre zachovanie tradícií. Upozornil zároveň, že v roku 2021 bude sčítanie obyvateľstva, čo je ďalší míľnik zachovania minoritnej komunity. Zdôraznil, že župa tvorí celok len s národnostnými samosprávami.

TaBaPrVo-03

Päť intenzívnych rokov spolu

Nedostatok mladých bol badateľný aj na zložení účastníkov fóra, hoci CSSM sa snaží prijímať do organizácií, ktoré prevádzkuje, aj mládež. „Pred piatimi rokmi, pred predchádzajúcimi voľbami do národnostných volených zborov Zväz Slovákov v Maďarsku a Únia slovenských organizácií v Maďarsku začali intenzívnu spoluprácu v snahe zasypať priekopy, ktoré našu národnosť rozdeľovali,“ povedala predsedníčka CSSM. Na základe informácií, ktoré sa k nej dostávajú v ostatnom čase, skoršia podelenosť sa vytráca. Čoraz účinnejšia je spolupráca organizácií, ktoré nominovali členov do Valného zhromaždenie CSSM. 90 % rozhodnutí je prijatých jednohlasne. O piatich rokoch intenzívnej práce a fungovania našej vrcholovej samosprávnej organizácie hovorila Alžbeta Hollerová Račková za pomoci veľmi dôkladne pripravenej a obsažnej prezentácie. Okrem výsledkov činnosti uviedla, že sa zvyšuje potreba prevádzkovania – popri školských a kultúrnych inštitúcií – aj sociálneho zariadenia v Budapešti a v tých župách, kde je veľa malých obcí. Podarilo sa dosiahnuť, aby budúce učiteľky materských škôl dostávali národnostné štipendium a tento rok dostanú učitelia aj morálne uznanie v podobe vyznamenania Učiteľ roka. Nedostatočný je však počet študentov našich dvoch slovenských gymnázií, v Békešskej Čabe a Budapešti. Čoskoro však bude zaregistrované Budapeštianske slovenské odborné kolégium, ktoré začalo spolupracovať s Univerzitou L. Eötvösa, čo je zatiaľ ojedinelý úspech medzi národnosťami v Maďarsku.

Predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková okrem povzbudivých slov odovzdala ďakovné listy pre dvadsaťpäťročné i dvadsaťročné slovenské volené zbory. Poďakovala sa aj tým, ktorí v súčasnosti pracujú na slovenskom poli po zániku svojho voleného zboru, napríklad v Huti a Dorogu.

TaBaPrVo-04

V mene slovenského hovorcu v Národnom zhromaždení Maďarska Antona Paulika, ktorý mal neodkladné povinnosti a nemohol sa zúčastniť fóra, o zmenách vo volebnom systéme informovala predsedníčka CSSM. Najpravdepodobnejší termín volieb je 13. október v každej obci alebo meste, kde je podľa sčítania ľudu aspoň 25 Slovákov. Zmenil sa predpis o tom, v koľkých samosprávach môže byť niekto zvolený, hoci aj na všetkých úrovniach, miestnej, župnej i celoštátnej. Avšak len v župách, kde boli vypísané voľby aspoň v desiatich obciach a mestách, môže vzniknúť volený zbor na župnej úrovni. Kde je aspoň 100 voličov, bude mať samospráva 3 členov, v obciach s väčším počtov voličov, než sto, volený zbor bude mať 5 členov. Župná samospráva bude mať 7 členov. Voliť do národnostných samospráv a byť volení môžu byť len maďarskí štátni občania, ktorí v ostatných dvoch rokoch nekandidovali za inú národnosť a prihlásili sa k slovenskej národnosti.

Erika Trenková

Foto: autorka