luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

V Mlynkoch zanikla slovenská samospráva

ZanMlyn19-01

Dňa 29. apríla po tom, ako dvaja poslanci Slovenskej samosprávy v Mlynkoch sa zriekli svojho mandátu, zanikol volený zbor.

Slovenská samospráva bola nútená rozpadnúť sa. Začalo sa to tým, že vypršal termín vymenovania riaditeľky miestnej základnej školy a preto bol vypísaný nový konkurz. Prihlásila sa len doterajšia riaditeľka. Dostali sme konkurznú prácu, aby sme ju pripomienkovali a schválili. Keďže sme štyria, mohli sme ju odhlasovať len vtedy, ak by dostala tri podporné hlasy. Ja, a myslím si, že aj ostatní členovia samosprávy, sa pýtali rodičov akú majú mienku o škole, či sa im páči škola a práca riaditeľky. Dostávali sme samé kritiky, zlé správy. Aj štatistika ukazuje, že každoročne viac a viac detí odchádza z tejto školy, ich počet výrazne klesá, rovnako aj jej úroveň. Dvaja členovia ju chceli schváliť, ale po konzultáciách bolo jednoznačné aj pre nich, že nebude odsúhlasená. Aby dosiahli svoj cieľ, aby samospráva nemohla využiť svoje práva a dať vypísať nový súbeh, tri hodiny pred zasadnutím slovenskej samosprávy podali demisiu, a tým sa zriekli svojho mandátu. To znamenalo, že počet členov klesol na dve osoby a takto nemohla ďalej fungovať. V najslovenskejšej dedine v Maďarsku zaniklo oficiálne národnostné zastúpenie obyvateľov tejto obce,“ informovala nás bývalá predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová v súvislosti so zánikom slovenského voleného zboru.

ZanMlyn19-02

Na vyjadrenia bývalej predsedníčky reagoval aj niekdajší poslanec Imrich Fuhl. „Vyjadrenia M. Demjénovej a jej celkový postoj k situácii, ktorá sa vytvorila okolo »jej« miestnej slovenskej samosprávy, potvrdzujú správnosť nášho rozhodnutia vzdať sa mandátu. Bez toho, aby som podrobne rozoberal všetky príčiny vnútorného napätia v slovenskej samospráve, musím povedať, že vôbec nejde o ojedinelý prípad, skôr o tú poslednú kvapku v pohári. Nebolo by elegantné, a možno by nikam neviedlo poukazovať na svojské praktiky vedenia slovenskej samosprávy, ale zato aj vonkajšiemu pozorovateľovi musí biť do očí, že bývalá predsedníčka vystupovala a vystupuje v mene zboru aj bez jeho poverenia, a podobne narába aj ako nejaká samozvaná záchrankyňa tzv. nespokojných rodičov. Za seba musím povedať, že som jej pri tom ďalej už nechcel a nemohol asistovať,“ – uviedol vo svojej správe I. Fuhl spolu s tým, že riaditeľku mlynskej školy jednoznačne podporila samospráva žiakov, rodičovské združenie a aj kolegovia-pedagógovia, jedine obecná samospráva sa neuzniesla nijako, ani nepodporila, ani neodmietla, lebo dvaja poslanci hlasovali za, dvaja proti a dvaja sa zdržali.

ZanMlyn19-03

Miestny volebný výbor prešetrí volebnú zápisnicu, či je ešte na listine Slovenskej samosprávy v Mlynkoch kandidát, v tomto prípade vieme, že nie je, lebo sa o post uchádzalo len 6 osôb. Napokon v uznesení sa konštatuje, že nebol žiadny iný kandidát, preto samospráva zanikla,“ potvrdila postup konania prednostka miestneho úradu obce Mlynky Szilvia Baranyáková, ktorá spomenula aj to, že sa skontaktovali s Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku vo veci odovzdania a prevzatia majetku Slovenskej samosprávy v Mlynkoch.

ZanMlyn19-04

AR

Foto: archív