luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Lep, Slovač!

VolMalTar19-01

O voľbách do národnostných samospráv v Malej Tarči

Ak by sme mali vyzdvihnúť najdôležitejšiu myšlienku informačného stretnutia o voľbách do národnostných samospráv, ktoré zorganizoval Regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti Dolina v Malej Tarči, podobala by sa výzve z titulku. Šíreniu tejto novinky pripísali veľký význam všetci účastníci fóra po tom, ako parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik informoval, že obálku s národnostným hlasovacím hárkom bude treba zalepiť, v opačnom prípade daný hlas nebude platný! Poďme však po poradí.

VolMalTar19-02

V Spoločenskom dome Csigaház sa 28. júna podvečer zišli dve desiatky slovenských aktivistov, záujemcov z pripeštianskeho regiónu, aby si vypočuli osožné informácie o blížiacich sa voľbách do národnostných samospráv. Podujatie moderované predsedníčkou spolku Zuzanou Szabovou odštartovalo referátom predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbety Hollerovej Račkovej o práci nášho najvyššieho voleného zboru počas uplynulých piatich rokov. Vedúca predstaviteľka CSSM za najväčší úspech označila konštruktívnu spoluprácu členov našej predtým dlho rozpoltenej komunity. Značnú časť svojho príhovoru potom venovala školstvu, ktoré by malo vychovať našu budúcu inteligenciu. Popri pozitívach, ako vypracovanie školskej koncepcie, spustenie nultého ročníka na budapeštianskom slovenskom gymnáziu, založenie odborného kolégia, štipendijný program pre budúce učiteľky v materských a perspektívne aj v základných školách, či zavedenie morálneho uznania pedagógov v podobe vyznamenania Učiteľ roka upozornila aj na nelichotivý jav, že z vyše tisícky detí navštevujúcich jednu z pätice slovenských základných škôl prevádzkovaných CSSM pokračuje vo svojich štúdiách na dvoch slovenských gymnáziách ročne iba 20-25, čo veští do blízkej budúcnosti akútny nedostatok pedagógov.

VolMalTar19-03

Parlamentný hovorca slovenskej národnosti A. Paulik následne informoval o prípravách na tohtoročné voľby do národnostných samospráv. Keďže väčšinu týchto informácií sme už uverejnili v príspevkoch o doterajších zastávkach série predvolebných mítingov – odkazy na ne nájdete nižšie –, na tomto mieste sa zameriame iba na novinky. Ako sme sa dozvedeli, oproti minulosti nebude jeden národnostný volebný okrsok, ale občania figurujúci v zozname národnostných voličov budú môcť hlasovať na národnostnú listinu tam, kde aj na obecnú resp. župnú listinu podľa svojho bydliska. Pre národnostné hlasy bude zriadená osobitná urna zelenej farby a aj národnostné hlasovacie hárky budú zelené, teda aj vizuálne sa budú líšiť od zvyšných bielych. Vzhľadom na to, že tieto hárky po uzavretí volebných miestností prevezú na sčítanie do centrály, aby nemohlo dôjsť k manipulácii, všetky vyplnené hlasovacie hárky musia skončiť v zalepenej obálke (tiež zelenej farby). Hárky v nezalepených obálkach nebudú platné! Prítomní sa zhodli: aj preto by bolo dobré, keby ku každej sčítacej komisii so zoznamom národnostných voličov bol ako pozorovateľ delegovaný národnostný zástupca, ktorý by dohliadal na bezproblémový priebeh národnostných volieb. Predsedníčka CSSM dodala, že Zväz celoštátnych národnostných samospráv pozval na svoje zasadnutie predsedníčku Národného volebného úradu Ilonu Pálffyovú, ktorá na žiadosť zväzu prisľúbila spustenie informačnej kampane vo verejnoprávnych médiách pre národnostných voličov. Informovala aj o tom, že CSSM je v kontakte s Celoštátnou samosprávou Nemcov v Maďarsku, s ktorou spolupracuje na koordinácii a príprave pozorovateľov do tých volebných okrskov, kde očakávajú voličov viacerých národností.

VolMalTar19-04

Po krátkej diskusii a zodpovedaní hŕstky otázok sa ujal slova predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) František Zelman, ktorý okrem činnosti únie informoval aj o iniciatíve vytvoriť spoločnú listinu Zväzu Slovákov v Maďarsku a ÚSOM so Slovenským spolkom Identita. O jej úspechu alebo neúspechu by sme sa mali dozvedieť už v najbližších dňoch. O činnosti Slovenskej samosprávy Peštianskej župy na záver oficiálnej časti programu stručne referoval podpredseda zboru Karol Kišš. Stretnutie potom pokračovalo v uvoľnenejšej atmosfére, s priestorom na ďalšiu diskusiu pri prestretom stole.

Zlatko Papuček

Foto: autor

„Pred našimi voľbami“

Koordinačná porada v Budapešti aj o voľbách

Predvolebné forúm v Tatabáni-Bánhide

Regionálne stretnutie s kultúrnou prehliadkou v Kóšpallagu