luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Podpory pre národnosti sa zvýšia o 18%

SolteszTlacov19-01

V roku 2020 sa výrazne zvýši rozpočet a podpora pre zdravotné, sociálne a vzdelávacie inštitúcie, ktorých prevádzkovateľom sú cirkvi, informoval štátny tajomník Úradu vlády zodpovedný za cirkevné a národnostné záležitosti Miklós Soltész na tlačovke konferencii.

M. Soltész oznámil, že podľa prieskumu z vlaňajšieho roka viac ako 80 percent spoločnosti hodnotí pozitívne a považuje za dôležitú prácu cirkví, a aj podľa názoru vlády sú nesmierne dôležité tie verejné úlohy, ktoré cirkvi vzali na seba v zdravotníckej, sociálnej a vzdelávacej oblasti.

Okrem iného sa zvýšia platy zdravotných sestier, normatívy pre poslucháčov vysokých škôl a univerzít narastie približne o 30 %, a učebnice pre 10.-12. ročník stredných škôl, ktoré prevádzkujú cirkvi, budú bezplatné.

Štátny tajomník sa zmienil aj o podpore národností žijúcich v Maďarsku. Zdôraznil, že národnosti žijúce na území Maďarska sú občanmi štátu, dôležitými aktérmi a účastníkmi života krajiny, preto ich chce vláda podporiť v tom, aby sa zachovala ich kultúra, jazyk a náboženská výchova. V predošlých rokoch stáli národnosti v centre pozornosti vlády, čo podľa slov štátneho tajomníka znamenalo pozitívny prínos v národnostnej politike.

Podpory pre národnosti sa na budúci rok zvýšia celkovo o 18%. Zvýšením sumy chce vláda pomôcť pri obnove národnostných vzdelávacích inštitúcií, lebo počet škôlok a škôl prevádzkovaných národnosťami sa zvýšil sedemnásobne, a ďalej podporiť štipendijný program pre národnostných pedagógov. Štátny tajomník dodal, že v rokoch 2010-2020 sa podpora pre národnosti zvýšila štvornásobne – takýto nárast v minulosti ešte nezaznamenali.

(kan)

Foto: autorka