luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zmena v koaličnej dohode – ÚSOM zastúpia ČOS a Dolina

ZmenDohoda19-01

Čabianska organizácia Slovákov a Regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti Dolina zvolali na 22. augusta mimoriadne Valné zhromaždenie.

Na rokovaní rozhodli okrem iného o tom, ktorá organizácia bude zastupovať Úniu slovenských organizácii v Maďarsku (ÚSOM) vo volebnej koalícii. O jej založení podpísali dohodu v rámci jačianskych osláv Dňa Slovákov v Maďarsku vedúci predstavitelia Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM), ÚSOM a Slovenského spolku Identita. Národná volebná komisia však odmietla zaregistrovať ÚSOM ako nominačnú organizáciu pre administratívne nedostatky.

Na základe uznesenia Národnej volebnej komisie č. 259/2019, ktoré vydali 16. augusta, v mene ÚSOM podal žiadosť o registráciu na zoznam kandidačných organizácií dňa 15. augusta zástupca organizácie František Zelman. Zo súdneho spisu ale vyšlo najavo, že v čase vypísania komunálnych a národnostných volieb síce ÚSOM právoplatne figurovala v evidencii občianskych organizácií, ale mandát predsedu, ktorý podal žiadosť, vypršal 17. decembra 2018, a tak oznámenie nespĺňalo zákonné požiadavky a ÚSOM nemôže byť nominačnou organizáciou v národnostných voľbách v roku 2019. Po prijatí rozhodnutia zasadalo predsedníctvo ÚSOM, aby rozhodlo o vyriešení situácie, a následne o ňom informovalo aj koaličných partnerov. V tohtoročných voľbách ÚSOM zastupujú dve jeho členské organizácie, dolnozemská Čabianska organizácia Slovákov a organizácia zastupujúca časť severnej slovenskej komunity, Regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti Dolina. Podľa F. Zelmana obsah koaličnej dohody sa nezmenil, došlo k technickej chybe, ktorá je však nástupom dvoch členských organizácií (ČOS a Dolina) vyriešená.

ZmenDohoda19-02

ZmenDohoda19-03

Obrátili sme sa aj na reprezentantov ďalších dvoch pôvodných koaličných partnerov, aby sa vyjadrili k vzniknutej situácii. O rozhodnutí spolku Identita ĽN informoval jeho predseda Ondrej Horváth. „F. Zelman nám objasnil problémy s registráciou ÚSOM, ktoré sme s predsedníctvom Identity prerokovali a považovali sme to za technickú záležitosť. Na začiatku sa hovorilo o tom, že ÚSOM vo voľbách zastúpi ČOS, a iba neskôr sme sa dozvedeli, že sa pridá aj Dolina, ale v obidvoch prípadoch sme boli ubezpečení zo strany našich partnerov, že ide o technickú záležitosť, a my považujeme dohodu o založení volebnej koalície naďalej za platnú aspoň z obsahovej stránky.“ Podobne reagovala na vyriešenie problému aj predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. „Koaličná zmluva platí. Čo sa týka ČOS a Doliny – poznáme obidve organizácie, majú veľmi zodpovedných, agilných a korektných vedúcich, aj doterajšia spolupráca je zárukou toho, že môžeme aj naďalej spolupracovať.“ Predsedníčka Zväzu poznamenala, že jediný problém vidí v komunikácii medzi koaličnými partnermi. „Zväz ako jediný vlastne začal tieto národnostné fóra organizovať, inicioval spoločnú kandidátku, a v podstate všetky koaličné stretnutia. Zväz bol prvý zaregistrovaný a v podstate celú volebnú kampaň má za sebou, a vždy o tom koaličných partnerov informoval. Trochu neskoro sme sa dozvedeli o zmenách, takže sme mohli už iba reagovať na danú situáciu. Dúfam, že nám administratívne problémy nezabránia naplniť podstatu tohto snaženia, ísť do volieb jednotne,“ vyjadrila sa predsedníčka ZSM.

ZmenDohoda19-04

Valné zhromaždenie organizácií ČOS a Dolina jednohlasne súhlasilo s tým, že v tohtoročných voľbách zastúpia ÚSOM. Obidve organizácie rozhodli aj o tom, koho nominujú na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku bude v nasledujúcom cykle 31-členné, na základe koaličnej dohody môže ÚSOM, ktorú odteraz už zastupujú ČOS a Dolina, delegovať 11 ľudí na spoločnú, jednotnú celoštátnu listinu. Z jedenástich miest päť s určitosťou zaujme Dolina a dve ČOS, zvyšné miesta obsadili nominanti ďalších členských organizácií ÚSOM. O tom, kto bude na listine, sa rozhodovalo na Valnom zhromaždení ÚSOM 30. augusta v Slovenskom Komlóši, kde zvolili aj nové predsedníctvo. Funkciu predsedu bude naďalej zastávať František Zelman, novou podpredsedníčkou organizácie je Anna Franková, členkou predsedníctva ostala Katarína Szabová Tóthováa novým členom predsedníctva je Michal Tóth. Výkonným predsedom ÚSOM sa stal Matej Kešjár.

(kan)

Foto: autorka