luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Vznikli nové župné slovenské samosprávy

ZupSlovSam19-01

Od komunálnych a národnostných volieb uplynul už mesiac. Od tej doby boli úspešne založené aj naše župné národnostné samosprávy. Vyhľadali sme ich vedúcich predstaviteľov, aby nás v krátkosti informovali o svojich plánoch a predsavzatiach.

Novohradská župa

Novohradská župná slovenská samospráva mala ustanovujúce zasadnutie 28. októbra. Zo stálych siedmich členov ostali štyria. Predsedom sa po Ladislavovi Faludim stal Ferdinand Egyed, podpredsedníčkou Ruženka Komjáthiová a taktiež novou členkou je Kornélia Ráczová. Nový predseda župného voleného zboru mal hneď niekoľko nápadov na zvýšenie efektívnosti a mobilizáciu Slovákov v Novohradskej župe. „Chcem posilniť vzťahy vonkajšie aj vnútorné. Okrem hľadania stále nových možností s materským štátom mám v pláne uzatvoriť medzi novohradskými obcami, mestami a Malou Nánou i Alkárom dohodu o spolupráci, aby sme úzko kooperovali. Cez ňu a partnerské vzťahy s miestnymi občianskymi a štátnymi subjektmi by sme vedeli posilniť slovenskú identitu Slovákov žijúcich v župe,“ spomenul šľachetné plány F. Egyed a dodal, že v strede mesiaca tieto úmysly predloží pred valné zhromaždenie na odsúhlasenie.

Boršodsko-abovsko-zemplínska župa

Slovenská samospráva župy v severovýchodnom Maďarsku, pri hraniciach so Slovenskom, mala ustanovujúce zasadnutie 28. októbra v Miškovci. Predsedníčkou sa stala Angela Verešová Gergelyová, podpredsedom Peter Bárány. Samospráva sa obohatila o tri nové členky a to Juditu Molnárovú Mátraiovú, Katarínu KrafčenkovúMagdolnu Farkašovú. Predsedníčka, ktorá je v tejto funkcii po prvýkrát, nám prezradila, že budú pokračovať v osvedčených programoch, ale zastupiteľstvo chystá aj novinky. „Sme rozdelení na dve časti. Boršod a Zemplín je od seba ďaleko asi sto kilometrov a chceli by sme zúžiť túto vzdialenosť novými programami. Neznamená to, že by sme sa navzájom nenavštevovali, ba máme veľa spoločných a veľkých župných podujatí, ale tie kilometre cítiť,“ dodala s nádejou nová predsedníčka a zdôraznila, že všetky kroky závisia od rozhodnutí valného zhromaždenia, ktoré bude zasadať koncom mesiaca.

Komárňansko-ostrihomská župa

Predsedníčkou Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy sa znova stala Alžbeta Szabová. V zložení zboru nastali výrazné personálne zmeny, na ustanovujúcom zasadnutí, ktoré sa konalo 30. októbra, zložili prísahu traja starí a štyria noví poslanci. Funckie sa po prvý raz ujali Katarína Kisgyőriová Huberová zo Šárišápu, Sándor Kochnyák z Kestúca, Mária Vogyeraczká z Čívu a Zuzana Babocsaiováz Moďoróšbáne.

„Na ustanuvujúcom zasadnutí sme schválili program na posledný štvrťrok. Pokračujeme v šľapajach našich predchodcov, nezrušíme ani jedno z tradičných kultúrnych podujatí, napr. už teraz v novembri nás čaká v Tardoši recitačná súťaž pre žiakov slovenských základných škôl v Komárňansko-ostrihomskej župe, 1. decembra sa zídeme v Dorogu na adventnom stretnutí. Samozrejme, sme otvorení, a ak bude dobrý návrh na nový program alebo projekt, určite ho schválime,“ zhrnula dianie z ustanovujúceho zasadnutia predsedníčka. Župná samospráva podľa jej slov naďalej bude aj finančne podporovať tie kultúrne akcie miestnych slovenských samospráv, ktoré sa zameriavajú na zachovanie dedičstva našich predkov.

Peštianska župa

Ustanovujúce zasadnutie Slovenskej samosprávy Peštianskej župy sa konalo, ako vo väčšine prípadov, 28. októbra. Mandáty prevzali šiesti zo siedmich poslancov, a ako nám novozvolená predsedníčka zboru Emese Gimesiová Szokolová povedala, definitívna zostava tejto samosprávy sa ešte nevytvorila, konkrétnosti vyriešia až po našej uzávierke. Prítomní poslanci okrem predsedníčky zvolili aj jej zástupcu, Karola Kissa. „Na ustanovujúcom zasadnutí okrem vykonaní oficiálnych formúl nám nezostalo čas na iné. Koncom novembra, alebo začiatkom decembra budeme mať naše prvé riadne zasadnutie, na ktorom sa rozhodneme o krátkych a dlhodobých plánoch samosprávy. Je však isté, že musíme rozmýšľať o tom, ako združovať Slovákov v tejto župe. Tieto komunity tu totiž žijú veľmi roztrúsene, medzi niektorými dedinami je aj 100 kilometrová vzdialenosť, ktorú musíme prekonať,” povedala predsedníčka.

Budapešť

Ustanovujúce zasadnutia Slovenskej samosprávy Budapešti sa konalo už 24. októbra. Na jej čelo sa znovu dostala Edita Hortiová. Oproti predošlému cyklu sedemčlenný zbor, v ktorom sú traja noví členovia, tentoraz zvolil dvoch zástupcov predsedníčky namiesto jedného, stali sa nimi Pavol Beňo a Levente Galda. „Toľko podujatí je v hlavnom meste, kde všade je potrebné sa zúčastniť, a toľko máme aj my vlastných programov, že sme sa rozhodli, že takto to zvládneme ľahšie,“ zdôvodnila toto rozhodnutie predsedníčka samosprávy. Dozvedeli sme sa od nej aj to, že zbor mieni pokračovať v organizovaní všetkých tradičných podujatí, medzi ktorými je napr. Ples budapeštianskych Slovákov, kladenie vencov a pútnická cesta do Zalaváru, Deň budapeštianskych Slovákov alebo tábor pre deti v Mojmírovciach. Samozrejme, samospráva považuje naďalej za jednu zo svojich najdôležitejších úloh vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák. Aby v hlavnom meste išla práca koordinovane, 28. novembra zvolajú na stretnutie všetkých nových poslancov z jednotlivých obvodných samospráv, aby sa jednak predstavili navzájom, a aby sa dohodli na termínoch rôznych programov. Okrem menších a väčších podujatí v tomto roku vyjde z dielne samosprávy aj nové vydanie knihy Slovenská Budapešť.

Békešská župa

Dňa 28. októbra zložili prísahu novozvolení poslanci Slovenskej samosprávy Békešskej župy. Spomedzi siedmich poslancov dvaja sú noví: Pavla Zsiláka, ktorý nechcel naďalej vykonávať túto funkciu, a Eriku Tóthovú, ktorá sa stala poslankyňou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, vystriedali Ondrej Kiszely z Békešskej Čaby a Zsóka Strbiková z Kétšoproňu. Za predsedníčku zvolil zbor znovu Juditu Krajcsoviczovú. „Keďže ustanovujúce zasadnutie bolo príliš krátke, zatiaľ sa nám nepodarilo rozprávať o vytýčení nových cieľov. Čo je isté a na čom sme sa dohodli, je to, že pokračujeme v tom smere, ktorý sme si vytýčili v predošlom cykle. 19. novembra usporiadame župné fórum v Slovenskom Komlóši, tu sa predstavia aj nové zbory a chceme sa ich spýtať, v čom im konkrétne môžeme pomôcť a uľahčiť im prácu,“ prezradila J. Krajcsoviczová. Ako nám predsedníčka povedala, v župe ich čaká ešte v tomto roku zopár podujatí, napríklad odovzdanie ceny Za Békešských Slovákov, čo sa v každom roku uskutočňuje na Slovenskom plese v Kondoroši.

AR, kan

Foto: ilustr.