luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Jedna otázka - jedna odpoveď

1OtDemmel-01

odpovedá hlavný redaktor časopisu Koridor a vedecký pracovník VÚ CSSM Jozef Demmel

- Čo by sme mali vedieť o novom časopise?

- Časopis Koridor bude spoločným periodikom slovenských a maďarských historikov, jeho vydavateľom bude Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VÚ CSSM) a spolvydavateľmi slovenská a maďarská akadémia vied a inštitút Fórum pre výskum menšín. V redakcii okrem mňa pôsobí vedecký pracovník Historického ústavu Filozofickovedného ústavu Maďarskej akadémie vied Csaba Katona, vedecká pracovníčka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Tünde Lengyelová a historik a riaditeľ oddelenia historických výskumov inštitútu Fórum Attila Simon. Prvé číslo časopisu, ktoré vzniká na základe odporúčania slovensko-maďarskej medzištátnej zmiešanej komisie, má vyjsť v marci alebo v apríli. Časopis bude vychádzať dvakrát do roka, vždy vydáme vlastne dve čísla: jedno slovenské a jedno maďarské v osobitných zväzkoch, ale v tom istom termíne. Štruktúra časopisu bude taká, že bude obsahovať preklady dvoch-troch väčších štúdií, ktoré ešte neboli publikované v druhom jazyku a množstvo recenzií, kritík a anotácií, ktoré budú rovnaké v oboch verziách. Neplánujeme vydať tematické čísla a podľa našich predstáv v prvých číslach Koridoru uverejníme takto prekladovo väčšie štúdie, ale neskoršie plánujeme publikovať aj originálne štúdie, písané špeciálne pre náš časopis.

Najdôležitejším hľadiskom je, že v Koridore uverejníme štúdie uznaných historikov na základe vysokej odbornosti, ktoré odzrkadľujú ich odborné znalosti a nie politickú orientáciu. Chceme uverejniť také štúdie, ktoré sú pre obidve strany zaujímavé a hlavne o citlivých otázkach, ako napríklad o dianí v posledných dvoch storočiach, keď vznikli národné konflikty.

Časopis sa bude pravdepodobne aj predávať, ale najskôr sa k nemu dostanú čitatelia v odborných ústavoch a knižniciach.

V prvom čísle uverejníme o. i. štúdiu Lászlóa Matusa o konfliktoch pešťbudínskeho evanjelického cirkevného zboru v polovici 19. storočia, recenziu knihy Miroslava Kmeťa a rozhovor s pánom Kmeťom, ktorý sa zaoberá dolnozemskými Slovákmi a teraz mu vyšla monografia.

Čakáme na ďalších spolupracovníkov, hoci máme dosť štúdií na uverejnenie a koordinácia prebieha cez email, nakoľko redaktori sa nenachádzajú na jednom mieste. S radosťou uverejníme všetky štúdie, ktoré vyhovejú najvyššej odbornosti.

(ef)