luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Namiesto editoriálu - Bohatnúť v BANKE

EditBank-01

Nie, vôbec nemusíme byť dobre platení zamestnanci banky, dokonca ani bankoví lupiči. K tomu, aby sme zbohatli, presnejšie, aby sme sa obohatili v tom krajšom zmysle slova, stačí navonok oveľa menej - čosi, na čo bankári, zlodeji a ďalší „finančníci“ možno ani nemyslia.

Úplne postačí s čistou dušou, s úprimnými úmyslami raz do roka navštíviť BANKU. Pravda, nie centrálnu a ani žiadnu obchodnú, ale tú naozajstnú a výsostne našu. BANKU, ktorá už takmer polstoročie sa zapisuje do novodobých kultúrnych dejín Slovače v Maďarsku s veľkými písmenami.

Áno, samozrejme, ide o náš tradičný Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku, už desaťročia spojený s Novohradským národnostným stretnutím. Ide o bohatstvo našej Slovače, o kapitál v tom najkrajšom... Potešenie v prírodnom amfiteátri pri banskom jazere pramení v úcte k našim predkom a predstavuje jedinečné vzdávanie holdu pestovateľom našich folklórnych tradícií.

Kto bol aj tohto roku pritom, určite súhlasí so mnou: tieto klenoty, duchovné hodnoty, teda tento potenciál ani zo strany tých, ktorí rozhodujú o podporách na národnostné kultúrne aktivity, by v žiadnom prípade nemal byť ignorovaný. A predsa. Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), Združenie novohradských a hevešských Slovákov, Slovenská samospráva Novohradskej župy, miestna a slovenská národnostná samospráva obce Banka (Bánk) sa môžu spoliehať najmä na seba. Finančne pomôcť sa im snaží iba Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Verejnoprospešná nadácia ZSM, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Ministerstvo ľudských zdrojov.

Boli časy, boli... aj oveľa lepšie. Ako vedením župy, tak aj tzv. ústrednými orgánmi kedysi riadne financovaný festival v Banke bol nielen župný a zároveň celoštátny, ale aj multikultúrny. Napríklad ľudoví speváci a tanečníci z dvoch nemeckých osád župy, ale aj účinkujúci zo zahraničia tiež vždy radi prišli. Vedenie župy však už pred piatimi rokmi prestalo podporovať tento festival, podobne ako župné osvetové stredisko, ktoré odkedy patrí pod Národný osvetový ústav, už tiež nepomáha. Napriek tomu, že vydarené podujatie dlhé roky spoluorganizovalo. „Znárodnené“ inštitúcie medzičasom zmenili nielen filozofiu, ale aj zriaďovacie dekréty (ako inak?) pre nás veľmi nepriaznivo: môžu a nemusia sa starať o národnostnú kultúru. Pedig hááát, investovať do BANKY by sa oplatilo aj im.

Imrich Fuhl

Foto: csl