luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

1 otázka - 1 odpoveď

1o1odpAFrankova-01

odpovedá predsedníčka slovenskej samosprávy v Sarvaši Anna Franková

- V posledných týždňoch sa k nám dostali informácie, že majiteľ slovenského pamiatkového domu v Sarvaši ho chce predať a tým by sa mohla stratiť celá zbierka. Objasnili by ste nám situáciu?

- Od roku 2008 Slovenský pamiatkový dom v Sarvaši, ktorý je majetkom spoločnosti SZIRÉN Kft, prevádzkuje miestna slovenská samospráva. Firma už od toho roku, čiže od roku 2008 predáva medzi inými svojimi nehnuteľnosťami aj budovu pamiatkového domu, inzerát je dostupný aj na internete. Tento rok od konca augusta je otázka existencie domu pálčivá. Výkonný riaditeľ firmy nás informoval písomne, že chce s nami zrušiť zmluvu o prevádzkovaní a dom čím skôr zatvoriť. Budovu so zbierkou predáva za 10 miliónov forintov. Bohužiaľ, my toľko peňazí nemáme, a preto sme sa informovali o predaji zbierky, lebo trváme na tom, že túto bohatú zbierku treba zachrániť, aby bola aj naďalej sprístupnená verejnosti. Majiteľ vyslovil ochotu predať zbierku za 2-3 milióny forintov. Výkonný riaditeľ firmy v liste informoval o predaji domu aj predsedníčku CSSM Alžbetu Hollerovú Račkovú, ktorá nám vyšla v ústrety vo veci zakúpenia zbierky, s prísľubom nájsť na to financie v budúcom roku. Po stretnutí som informovala primátora mesta Sarvaš Mihálya Babáka, ktorý prisľúbil pomoc pri kúpe zbierky. Pre nedostatok financií sme schopní rokovať o zakúpení zbierky iba na budúci rok. Budova pamiatkového domu je v takom zlom stave, že sa ju neoplatí rekonštruovať.

Na rokovaní v prítomnosti poslancov Slovenskej národnostnej samosprávy v Sarvaši sme sa dohodli o prevádzkovaní do 31. októbra, lebo zbierka bola prístupná od 1. 4. do 31. 10., a do 10. novembra sa ruší naše užívacie právo. Verím, že za päť mesiacov, do 1. apríla sa nám podarí kúpiť a zachrániť zbierku a umiestniť ju na novom mieste.

Záleží nám na záchrane pamiatkového domu, lebo sme v ňom mali aj akcie, napríklad dvojdňové programy na deň sv. Jura, prezentáciu sarvašského odevu „Čo sa skrýva v truhlici” v spolupráci so spolkom Vernosť. V septembri sme oslavovali 40. výročie založenia pamiatkového domu, pri tejto príležitosti, s finančnou podporou CSSM a Slovenskej samosprávy Békešskej župy, sme vydali aj nový farebný bulletin o pamiatkovom dome. Dúfame, že sa dostane aj do rúk návštevníkov domu.

(kan)

Foto: archív, kan