luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

1 otázka – 1 odpoveď

1o1oImro-01b

odpovedá konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl

– Po rôznych reorganizačných, obsahových a formálnych zmenách v živote Neziskovej verejnoprospešnej s. r. o. pre služby a zužitkovanie nehnuteľností SlovakUm uplynulý rok bol v podstate prvý, takpovediac, úplný a ucelený. Ako hodnotíte starý a čo očakávate od nového roka?

– Hlavným cieľom našej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom je Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, bolo a bude zabezpečiť nepretržitú odbornú činnosť týždenníka Ľudové noviny, vydať a distribuovať ročenku Náš kalendár, podieľať sa na príprave, redigovaní, vydávaní a propagovaní ďalších publikácií Slovákov v Maďarsku a hospodársky úsporne prevádzkovať nehnuteľnosti spoločnosti. Rok, s ktorým sa práve lúčime, bol pre nás skutočne prvým riadnym, zároveň však naďalej skúšobným, najmä pokiaľ ide o preverovanie našich predbežných predstáv v praxi. Museli sme napríklad dokázať, že naša spoločnosť – i keď nie je a ani nemôže byť úplne sebestačná – je schopná nielen minimalizovať finančné straty, ale trošku si aj privyrobiť, prispieť k výdavkom verejnoprospešného charakteru vlastnými príjmami a celkovo pozitívne hospodáriť. Samozrejme, príjmy z prenajímania nehnuteľností používame na pokrytie svojej základnej činnosti nie v materiálnej, ale duchovnej sfére, teda v podobe slovenského tlačeného slova. S rokom 2016 som z tohto hľadiska celkom spokojný a pevne verím, že ani nastávajúci rok nebude o nič horší, ba...

Už opakovane sa nám podarilo vydať obľúbenú slovenskú ročenku CSSM Náš kalendár včas (teda v predvianočnom období) a aj podľa kritikov na dobrej úrovni. Napokon o tom svedčí aj záujem čitateľov a skutočnosť, že sa nám podarilo výrazne zvýšiť, takmer zdvojnásobiť počet predaných exemplárov našej ročenky, pričom našou úlohou je aj jej propagácia a distribúcia. V rámci svojich možností podieľame sa aj na príprave, redigovaní, vydávaní a propagovaní ďalších publikácií Slovákov v Maďarsku. Keďže vlastné prostriedky nám zďaleka (ani zblízka) nestačia, snažíme sa ich doplniť ako doma, tak aj v našej materskej krajine z grantov, o doplnenie financií k fungovaniu a realizácii plánov sa uchádzame o podporu na doškoľovanie dopisovateľov, tlačiarenské náklady a tematické prílohy Ľudových novín. Teší ma, že po mnohých rokoch prvá lastovička v podobe prílohy LÚČ už potešila našich čitateľov a verím v úspešné pokračovanie projektu. Od nového roka spolu s členmi znovu založenej Redakčnej rady Ľudových novín a Dozornej rady našej spoločnosti očakávam v neposlednom rade zlepšenie personálnych a iných podmienok vydávania nášho jubilujúceho, 60-ročného týždenníka, aby nádejná zmena jeho dizajnu bola predzvesťou jeho neustáleho zdokonaľovania a úspechu v ďalších rokoch a desaťročiach.