luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Anketa

AnkTvRoz17-01

Sledovať slovenské televízne programy, alebo počúvať slovenské rozhlasové stanice nie je všade na území Maďarska také jednoduché. Opýtali sme sa našich respondentov, ako sú na tom oni, či majú možnosť alebo záujem o sledovanie slovenských audiovizuálnych médií.

Sledujete slovenské televízne programy, resp. počúvate relácie slovenských rozhlasových staníc?

AnkTvRoz17-02

Predsedníčka Kultúrneho a mládežníckeho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Mária Nagyová, Čív

„Televíziu sledujem, my máme v Číve káblovú televíziu, môžeme sledovať stanice RTVS a Markízu. Naši pozerajú najmä Markízu, lebo tam sú rôzne seriály. Napríklad o seriáli Búrlivé víno hovorila celá dedina. V rámci káblovej televízie, na stanici obce vysielame aj vlastné slovenské nahrávky, ako napríklad o Folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku v Banke atď. Slovenský rozhlas počúvam hlavne v aute, pretože na okolí Dorogu a Ostrihomu je veľmi dobrý príjem rôznych slovenských rozhlasových staníc.“

AnkTvRoz17-03

Predseda Slovenskej národnostnej samosprávy Rudolf Fraňo, Senváclav

„To je veľmi zaujímavá téma, už dvadsať rokov rozmýšľame o tom, ako by sa to dalo vyriešiť, aby sme mohli sledovať televízne programy zo Slovenska a počúvať slovenské rozhlasové stanice. Dodnes sa nám to nepodarilo. Už sme to žiadali aj písomne, mnohí sa podpísali, ale nič sa nestalo. V Senváclave slovenskú televíziu nie je možné sledovať, príjem slovenských rozhlasových staníc je zase veľmi zlý.“

AnkTvRoz17-04

Riaditeľ Múzea M. Munkácsyho Juraj Ando, Békešska Čaba

„My sme mali tu, v békešskej oblasti stále tento problém, že sme nikdy nemali možnosť sledovať slovenské televízie, či rádiá. Možno v tom zohráva úlohu aj to, že postupne vymiera jazyk. Keď som bol predsedom slovenskej samosprávy mesta, vždy sme to žiadali, na každom možnom fóre sme sa ozvali, že máme o to záujem. Vždy, keď nás navštívili politici zo Slovenska, táto naša žiadosť bola medzi najdôležitejšími, každý nám prisľúbil, že samozrejme, pracujú na tom, ale nikdy sa to nezrealizovalo. Síce istý krátky čas medzi televíznymi kanálmi káblovej televízie sme mali aj stanicu TA3, ale v súčasnosti už nemáme možnosť prijímať signály žiadnej slovenskej televíznej stanice. Avšak keď chodím ako odborný inšpektor oblastných domov po krajine, keď som v severných oblastiach, po Budapešti v aute ihneď hľadám slovenské rozhlasové stanice, cestou počúvam napríklad Rádio Reginu, alebo Rádio Slovensko.“

AnkTvRoz17-05

Redaktor slovenského televízneho magazínu MTVA Domovina Ján Bencsik

Nie, skoro vôbec nie. Keďže máme partnerské styky s RTVS – aj oni sú už jedna inštitúcia –, viac-menej viem, aké majú programy. Ale vždy, keď prejdem hranice a mám možnosť, tak si zapnem Slovenský rozhlas. Na Slovensku sledujem aj slovenskú verejnoprávnu televíziu, ktorej programová štruktúra je podľa mňa teraz veľmi dobrá. Predovšetkým sa mi páči Dvojka, kde sú veľmi zaujímavé dokumentárne filmy, buď slovenské alebo zahraničné. Doma, v Segedíne preto nesledujem médiá zo Slovenska, lebo u nás nie je možný ich príjem a nebaví ma sedieť pred počítačom a púšťať si ich cez internet.“

AnkTvRoz17-06

Učiteľ ZŠ Bartolomej Bertók, Gengelag

„V televízii pozerám po slovensky program národnostného štúdia maďarskej verejnoprávnej televízie Domovina. Aj to len vtedy, keď to stihnem, mám málo voľného času. Slovenské televízne stanice v obci nechytáme. Iba na internete mám možnosť započúvať sa do nejakého slovenského programu. Najčastejšie sú to spravodajské relácie. Okrem toho hľadám slovenské rozhlasové stanice. Je to obyčajne Rádio Expres a niektoré miestne rádiá. Slovenské filmy som pozeral na Filmovom seminári a odvtedy sa mi po nich cnie.“

AnkTvRoz17-07

Učiteľka slovenčiny Katarína Szabóová Szászová, Kétšoproň

„My, tu na Dolnej zemi nemáme slovenské televízne stanice. Istý čas sme mohli pozerať TA3, ale táto možnosť zanikla. Zostali alternatívne možnosti. Napríklad internet. Rada si pozriem na internete slovenský seriál Naši, zábavný program Adela show, reláciu Rozhovory cez polnoc, ale aj všelijaké filmy, ktoré majú slovenský dabing. Keď navštívim Slovensko, kupujem si DVD a CD. Ak nájdem nejaký slovenský film na YouTube, rada si ho pozriem, napríklad minule som si pozrela film Fontána pre Zuzanu. Rada počúvam na internete slovenskú populárnu hudbu. Mojimi obľúbenými spevákmi sú Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Dominika Mirgová, Kristína Peláková, Nela Pocisková, Sima Martausová, Mária Čírováa Tina. Aj s deťmi, s mojimi dcérkami i mojimi žiakmi v škole počúvame slovenské detské pesničky. PACI PAC, Smejkoa Tanculienka, Miro Jaroš, Peter Nagy, Mária Podhradskáa Richard Čanaky majú také, ktoré sa nám páčia a potom si ich spolu pospevujeme. Samozrejme aj ľudové piesne radi počúvame. CD Škola hrou sú tiež obľúbené. Niekedy si naladím aj Fun rádio.“

AnkTvRoz17-08

Učiteľka v materskej škole Katarína Karová Kosznovszká, Čív

„My máme možnosť sledovať slovenské vysielanie televízie Markíza. Veľmi je to dobré, že počujeme, aké slová sa používajú v súčasnom slovenskom jazyku. Veľmi rada mám seriál Susedia, lebo je zábavný. Chýba mi ale, že sa nemôžem s nimi rozprávať a neviem v praxi používať, čo som v televízii počula a videla.“

AnkTvRoz17-09

Vedúca učiteľka materskej školy Marta Somogyiová, Mlynky

„V slovenských televíziách pozerám všetko, čo sa dá. Samozrejme závisí od toho, koľko času môžem stráviť pri obrazovke. Nemám obľúbený program, ale skôr večer si môžem dovoliť zapnúť prijímač. U nás v dedine sa dajú sledovať programy verejnoprávnej RTVS a tiež Markízy. Jednoducho rada počúvam, keď sa hovorí po slovensky. Robí mi to radosť.“

AnkTvRoz17-10

Básnik Gregor Papuček, Budapešť

„Záujem, samozrejme, mám. Rôzne slovenské televízne kanály sa u nás dajú sledovať len cez internet a aj to len spravodajstvo, resp. vlastné relácie danej televíznej stanice. Len čo však príde rad napr. na film, na obrazovke sa objaví text: „Vysielanie nie je možné šíriť prostredníctvom internetu“. Pravda, počúvať dnešnú modernú slovenčinu hoc aj v rámci správ, je pre nás veľmi vzácne a osožné. Keď mi čas dovolí, z národnostného dôvodu si so záujmom vypočujem aj denne dvojhodinové slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.“

csl, tre, zp

Foto: autori, archív