luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Reakcia na náš článok

LeventRe-01

Ako predseda Kultúrneho spolku pre Mlynky a umelecký vedúci nášho súboru som si v 5. čísle Ľudových novín (1. februára 2018) s ľútosťou prečítal nepravdivé tvrdenie, podľa ktorého sme v rámci otváracieho kultúrneho programu fašiangového plesu budapeštianskych Slovákov zaspievali operetné piesne v maďarčine.

Kyticu maďarských piesní nespievali členovia nášho slovenského národnostného kultúrneho spolku na zachovanie tradícií, ale vynikajúca umelkyňa z Peterky, ktorá má slovenské korene, je držiteľkou početných prestížnych ocenení, a toto všetko spomenula počas svojho predstavenia aj prítomným hosťom. Na významnom podujatí sa zúčastnila ako sólistka, od nás úplne nezávisle. Nie je členkou Kultúrneho spolku pre Mlynky, ktorý na spomínanom podujatí (v dvoch 15-minútových blokoch) predstavil výlučne slovenské autentické pilíšske ľudové piesne a večne zelené šlágre, či tanečnú hudbu v slovenčine, za čo si od publika vyslúžil potlesk.

Spojiť spomínané skutočnosti je teda vážne pochybenie, veď vystupujúce strany dostali priestor, resp. žiadosť vystúpiť na fašiangovom plese budapeštianskych Slovákov ako dva samostatné body programu. Kyticu maďarských pesničiek si osobitne objednal organizačný výbor (zastupiteľský zbor), a teda nezazneli v interpretácii pilíšskych slovenských spevákov, ale spomínanej hosťujúcej umelkyne z Peterky.

LeventRe-02

Ako predseda Kultúrneho spolku pre Mlynky, a ako slovenský národnostný poslanec som zástancom toho, aby programy na podujatiach našich komunít boli v slovenskej materinskej reči, čo je zárukou nášho prežitia.

Je smutné, ničivé a mimoriadne poľutovaniahodné, že prítomná redaktorka napísala mylné, klamné, nepravdivé, resp. subjektívne, nepodložene „osočujúce“ a nepresné tvrdenia, zároveň dezinformovala ctených čitateľov bez opýtania vystupujúcich alebo organizátorov, pričom na podujatí v záujme objektívneho informovania všetko presne odznelo, stačilo len venovať väčšiu pozornosť aj detailom... Takto svojím povrchným a rozdeľujúcim postojom, uplatňujúcim dvojitý meter, ukazuje v zlom svetle nadšených slovenských aktivistov zachovávajúcich tradície, ktorí úprimne, s celým srdcom, dušou a neochvejnou vierou zachovávajú našu pestrú materinskú kultúru, prezentujú ju v prospech Slovače v Maďarsku, resp. svojou činnosťou doma i v zahraničí pestujú našu materinskú reč.

Týmto vyhlásením vyjadrujeme naše hlboké pobúrenie nad porušením profesionálnych pravidiel elementárnej novinárskej etiky a snahy o objektivitu. Takýto postup maximálne odsudzujeme a dištancujeme sa od neho. Zároveň žiadame o čo najskoršie zverejnenie našej reakcie v Ľudových novinách.

Zostávam s úctou, v mene pilíšskych slovenských národnostných ochrancov tradícií, ktorí vystúpili na podujatí.

Levente Galda,
zakladajúci predseda Kultúrneho spolku pre Mlynky,
umelecký, odborný vedúci súboru

Príspevok, ktorý naša redakcia dostala v maďarčine, preložil: (zp)

 

Nebojme sa vysloviť vlastnú mienku!

Autorka článku Na slovenskom plese v Budapešti uverejneného v 5. tohtoročnom čísle nášho týždenníka podľa redakcie a Redakčnej rady Ľudových novín nijakým spôsobom neporušila „profesionálne pravidlá elementárnej novinárskej etiky a snahy o objektivitu“, nikoho neosočovala a zámerne nedezinformovala.

Levente Galda jej vytýka takú nepresnosť, s ktorou si očividne nedokázali a naďalej nevedia čo počať ani samotní organizátori podujatia. Svedčí o tom nielen pozvánka na ples, kde Enikő Kalinová – v posledných rokoch neraz interpretujúca operetné piesne práve v spoločnosti členov Pilíšskeho tria – nijako nefiguruje, ale aj vyjadrenie hlavnej organizátorky.

Usporiadateľom Plesu budapeštianskych Slovákov bola Slovenská samospráva Budapešti, preto sme sa v tejto veci obrátili aj na jej predsedníčku Editu Hortiovú, od ktorej sme sa dozvedeli, že program bol na žiadosť publika podobný minuloročnému. „My sme objednali od L. Galdu taký program, aký bol vlani. Speváčku E. Kalinovú pozvala SSB preto, lebo spievala aj na vlaňajšom plese a publikum nám naznačilo, že sa mu to páčilo a tie operety sú vhodné na ples.“ O tom, z čoho má pozostávať program, v akom pomere majú odznieť slovenské a maďarské piesne a aký dlhý má byť blok Kultúrneho spolku pre Mlynky a blok E. Kalinovej, sa podľa slov predsedníčky zainteresované strany vopred nedohodli.

Predsedníčky SSB Edity Hortiovej sme sa taktiež opýtali, prečo na plese nakoniec vystúpil Kultúrny spolok pre Mlynky, keď na pozvánke bolo uvedené Pilíšske trio. „Pôvodne sme mysleli na Pilíšske trio, ale sme radi, že prišla celá skupina“ – dodala predsedníčka, a spresnila aj to, že organizačný výbor plesu (na ktorý sa L. Galda odvoláva) neexistoval, organizátormi plesu boli členovia SSB, medzi ktorými je aj L. Galda.

LeventRe-03

Podľa redakcie a Redakčnej rady Ľudových novín podstata tejto záležitosti vôbec nespočíva v doteraz spomínaných, pre zainteresovaných dozaista dôležitých okolnostiach, ale vo vyjadrení vlastného názoru našej redaktorky, s ktorým môžeme len súhlasiť: „Ak sa už väčšinou na slovenských podujatiach rozprávajú Slováci medzi sebou po maďarsky, aspoň kultúrny program by mohol byť slovenský.“ Vo svojej (po maďarsky napísanej) reakcii L. Galda píše, že je „zástancom toho, aby programy na podujatiach našich komunít boli v slovenskej materinskej reči“. Teší nás to, a zostáva nám iba veriť, že ako poslanec SSB sa o to bude v budúcnosti s väčším úspechom zasadzovať, ako v prípade spomínaného plesu. Veď je to také samozrejmé, ako to, že do slovenských novín treba písať po slovensky.

Ctiac si rôznosť názorov postup našej redaktorky pri informovaní o udalosti považujeme za žurnalisticky štandardný, keďže hodnotiaci aspekt a názor redaktora na udalosť patrí k publicistickým žánrom vrátane reportáže. Vyslovene nás teší, že na stránkach našich novín dokážeme viesť kultivovanú polemiku o téme, ktorú by sme mohli aj zovšeobecniť. Totiž dobre vieme, že nejde o ojedinelý prípad, preto si myslíme, že o podobných problémoch musíme viac než doteraz hovoriť a aj písať.

Nebojme sa teda vysloviť vlastnú mienku! Naša redakcia sa nie náhodou drží zásady, že uverejnené materiály vyjadrujú v prvom rade mienku autorov a v záujme plurality názorov nemusia byť v súlade so stanoviskom redakcie, ale predovšetkým so zásadou rešpektovať právo iných na vyjadrenie vlastného, čo aj rozdielneho názoru. Takto mienime postupovať aj v budúcnosti. Vítame na stránkach Ľudových novín postrehy a názory našich čitateľov, ochotne poskytujeme priestor na úprimne myslenú, perspektívnu polemiku o témach, ktoré sa dotýkajú života Slovákov v Maďarsku.

Po poskytnutí primeraného priestoru zainteresovaným, považujeme konkrétny prípad za uzavretý.

Redakcia

 

Pohľad zo Slovenska – Všetci sme tu Slováci? – Igen!

„...vedeli by ste si predstaviť, že trebárs v Dunajskej Strede na plese organizovanom Maďarmi na Slovensku združenými v Csemadoku by zanôtili Horehronci Na Kráľovej holi? Ja ani náhodou! Ale úsmevné by to bolo? Igen!“

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/25937-poh-ad-zo-slovenska-v-etci-sme-tu-slovaci-igen