luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Editoriál – Bezprostredne

Edi40-01

Informácia z prvej ruky je vždy hodnotná.

Práve preto som sa potešila, keď krátko po tohtoročných parlamentných voľbách sme sa dohodli s novým hovorcom slovenskej národnosti v maďarskom parlamente Antonom Paulikom, že v záujme lepšieho a bezprostredného informovania čitateľov nášho jediného týždenníka o práci zástupcu Slovákov v maďarskom zákonodarnom zbore, vytvoríme novú rubriku pod názvom Zápisky hovorcu, ktorú plánujeme uverejňovať každý druhý týždeň. Naším cieľom je informovať Vás o činnosti parlamentu, parlamentného Výboru pre národnosti a, samozrejme, o aktivitách slovenského hovorcu tak v parlamente, ako aj mimo neho. Veríme, že nová rubrika sa stretne u Vás s pozitívnym ohlasom.

O zaujímavých témach po letných dovolenkách rokovali aj členovia Valného zhromaždenia CSSM na riadnom zasadaní. Koncert košickej filharmónie patrí vďaka slovenskému konzulátu do koloritu Békešskej Čaby a uskutočnil sa aj v tomto roku.

V Čabe pred dvadsiatimi rokmi zasadili kvet, ktorý odvtedy prekvitá. V tomto čísle nášho týždenníka aj my spomíname na okrúhle jubileum spevokolu Orgován.

O medzinárodných vzťahoch Slovákov, žijúcich v rôznych krajinách, sa môžete dočítať v článku o Dňoch slovenskej kultúry v chorvátskom prímorskom meste Rijeka a náš dopisovateľ zasa informuje o tvorivých dielňach vo vojvodinskom Báčskom Petrovci.

Budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje názory tak na obsah novín, ako aj na novú rubriku. Lebo život je lepšie žiť bezprostredne.

Eva Fábiánová

Zápisky hovorcu (40/2018)