luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Namiesto editoriálu – 11 329

Edi7

11 329 – toľko ľudí bolo prihlásených na zoznam slovenských voličov v čase našej uzávierky.

Toľko ľudí sa môže rozhodnúť vo voľbách do národnostných samospráv o tom, kto nás bude reprezentovať na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Hoci voľby ešte nevypísali, vieme, že budú tento rok a vieme aj to, že hlasovať môžu iba tí, ktorí sa zapísali na zoznam voličov, na ktorý je možné prihlásiť sa hocikedy, ale iba do 48. dňa pred voľbami. Tí, ktorí na zozname sú, tam aj ostanú dovtedy, kým sami nepožiadajú o vyčiarknutie svojho mena.

Musíme uznať, že vytvorením samosprávneho systému sa zlepšili podmienky národnostného bytia aj pre nás, Slovákov v Maďarsku. Samosprávy disponujú takými právomocami, vďaka ktorým sa nám už-už rysuje skutočná kultúrna autonómia. A to nie sú iba podujatia, ale aj prevádzkovanie škôl, kde sa slovenčina vyučuje, vytvorenie trvalých hodnôt na zachovanie tradícií a zastupovanie našich záujmov. Ak ste sa na zoznam slovenských voličov nezapísali, ešte máte možnosť, zapíšte sa.

Aby nás nebolo len 11 329.

Eva Fábiánová