luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Editoriál – Dvojitá dávka

Edi40-01b

Dnes dostanú do rúk naši predplatitelia spolu s týmto číslom Ľudových novín aj najnovšie číslo našej prílohy Lúč.

Vždy sa veľmi teším na tieto dni, keď v poštovej schránke sa objaví dvojitá dávka našich novín. V najnovšom čísle prílohy bilancujeme päťročné obdobie s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbetou Hollerovou Račkovou, čo nadväzuje vlastne na článok, ktorý si môžete prečítať na štvrtej a piatej strane novín o poslednom zasadnutí Valného zhromaždenia CSSM v tomto volebnom cykle. Zaoberáme sa aj voľbami, ktoré sú už naozaj predo dvermi a ktoré budú trocha iné, ako doteraz. Jednak preto, že môžeme voliť slovenské samosprávy v tom istom volebnom okrsku, ako aj starostov (primátorov) a poslancov väčšinového zastupiteľského zboru a jednak preto, lebo národnostné hlasy musíme vložiť do zelenej obálky, ktorú treba zalepiť. Znie to možno banálne, ale ak nezalepíte „národnostnú“ obálku, váš hlas bude neplatný, nakoľko zelené obálky sa budú otvárať a hlasy zratúvať centrálne.

Na stránkach našich novín vás tento týždeň zavedieme aj do Malej Nány a do Tardoša, kde na tamojších slovenských dňoch vládla výborná nálada, ale aj do Mojmíroviec, kde vďaka spolupráci možno vznikne nový V4 projekt za účasti Slovákov v Maďarsku. Urobíme si menší výlet aj do Rumunska, kde sa konal krajanský futbalový turnaj a dozvieme sa, čo všetko odznelo na I. konferencii národnostných štipendistov. Na záver vám ponúkneme exkurziu po Oblastnom dome v Cinkote, kde bola výstava bábik, a po chodníku korunami stromov nad Bachledovou dolinou.

Čo všetko si môžete prečítať v prílohe, vám už neprezradím, aby ste si vychutnali čítanie našej dvojitej dávky Ľudových novín.

Eva Fábiánová