luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

hiSTORkY – Prvý raz ako brat k bratovi

MatDula-01

Pred 101 rokmi (30. októbra 1918) Slováci zhromaždení v Martine sa jednoznačne rozhodli rozísť s Maďarmi a spojiť svoj ďalší osud s Čechmi. Vytvorili Slovenskú národnú radu na čele s Matúšom Dulom.

Tak sa tento národovec stal vrcholovým predstaviteľom vznikajúceho Slovenska. Vyjadrenie slovenskej vôle po spolužití s českým národom nestačilo. Uhorsko, od konca októbra 1918 už len Maďarsko, sa Slovenska nechcelo vzdať. A nielen Slovenska. Odchádzali Chorváti, Rusíni, Srbi, Rumuni.

Uhorská kráľovská vláda padla, zrodila sa Maďarská národná rada, na jej čele stál Mihály Károlyi. Snažila sa ratovať Veľké Maďarsko. Zrazu je Slovenská národná rada prijateľná pre Maďarskú národnú radu a Matúš Dula, „felvidécky” advokát z Turca partnerom pre Károlyiho. Pán gróf píše do Martina okrem iného: „V týchto kritických chvíľach sa obraciame s vrúcnymi slovami úprimne precítenej bratskej lásky na Slovenskú národnú radu. (…) Za tie krivdy, ktoré urážali city slovenského národa, nie je zodpovedný maďarský ľud … ale hriešna politika tvrdošijnej triedy nášho národa… My stojíme na tom stanovisku, že podľa svätého práva sebaurčovania … Slovenská národná rada tak rozhodne, ako uzná za najlepšie.“ Matúš Dula odpovedal: „Dnes prerieklo prvý raz zastupiteľstvo maďarského národa k zastupiteľstvu slovenského národa ako brat k bratovi. (…) zo srdca si želáme, aby maďarský národ v spolku slobodných národov zaujal to miesto, ktoré mu patrí. Slobodný česko-slovenský národ chce byť dobrým susedom a bratom maďarského národa.“ Len susedom!

Tak Slováci odmietli Károlyiho ponuku zostať v Uhorsku. Maďarská zdvorilosť skončila. Nastúpilo maďarské násilie, okupácia Slovenska s mnohými obeťami na životoch. 15. novembra došlo i na Martin a predsedu SNR Matúša Dulu. Vojenská soldateska Dulu zatkla. Károlyiho minister Oszkár Jászi ho „vyreklamoval“. Prepustili ho. Najmä preto, že Maďari stále dúfali, že rokovaním so slovenskou (a nie československou) reprezentáciou a ponukou autonómie zabránia slovenskému sebaurčeniu.

Pripútať Slovensko k Maďarom nevyšlo Károlyimu, ani Kunovi. Ani návrat Maďarov ku kráľovstvu. Trianon urobil medzinárodnoprávnu bodku za spolužitím Slovákov a Maďarov v jednom štátnom celku.

Jozef Schwarz