luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

hiSTORkY – Anna Lesznaiová – svetová umelkyňa, spisovateľka a politička

20Historky3-01

V Nižnom Hrušove (dedinka na Zemplíne medzi Vranovom a Michalovcami) odhalili 4. apríla 2019 pamätník „svetovej umelkyni, spisovateľke a političke Anne Lesznaiovej (Lesnaiovej)“. Dodávam: maďarsko-slovenského pôvodu.

Kto bola Anna z Lesného? A v čom spočívala jej svetovosť? Na svet prišla v roku 1885 v Nižnom Hrušove (vtedy Uhorsko) ako Amália Moscovitzová. Jej starý otec Móric Moscovitz sa stal lekárom Andrášiovcov (Andrássy), za čo mu ministerský predseda J. Andráši (Gy. Andrássy)z vďačnosti v roku 1867 udelil šľachtický titul Zempléni. Dobre situovaná rodina, otec Gejza právnik, matka Hermína z rodu Deutsch-Hatvany. Po matkinej línii sa Anna zapísala aj do histórie mestečka Hatvan, v miestnom múzeu sú o tom dokumenty. Dievča vyrastá v priaznivom majetkovom a kultúrnom prostredí. Vydáva sa ako sedemnásťročná za Karola Garaya, po roku manželstvo rozviedli. Mladá Anna sa našla v umení. Svoj talent využíva. Maľuje, píše verše. Podľa susednej slovenskej dedinky Lesné si v prvých rokoch dvadsiateho storočia volí aj umelecké meno. Rodinný kaštieľ sa stáva salónom doby. Aj slovenským? Umelci a nielen tí si tu podávajú ruky. V roku 1913 sa pristaví svetoznámy sociológ, neskôr politik Oszkár Jászi, ktorý si Máliku berie za ženu. Majú spolu deti. Manželstvo vydržalo do rozpadu monarchie, ale vzťahy zostali dobré navždy. Odrazili sa aj v jej názoroch na svet a v jej spoločenskej aktivizácii. Zrodila sa politička. Vo víroch spoločenských zmien v roku 1919 „bola povereníčkou ministerstva školstva“. Jej politickoorganizačnú prácu v školstve vo vláde Maďarskej republiky rád hodnotia pozitívne. Po jej páde sa ocitá vo Viedni v emigrácii. V roku 1930 si berie za manžela umelca a ilustrátora Tibora Gergelya a žijú v Budapešti. V roku 1939 nútene emigrujú do USA, kde v New Yorku v roku 1966 zomiera. V posledných rokoch života stihne navštíviť aj Hrušov.

Neviem, nakoľko to bola slovenská umelkyňa, ale jej svetovú slávu určite zrodilo slovenské prostredie. Bez detstva a mladosti na slovenskom vidieku a najmä bez 54 liet prežitých v tunajšom kaštieli by Anna Lesznaiová, rodená Moscovitzová nebola svetovou.

Jozef Schwarz