luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

hiSTORkY – Ignác Gessay – zástupca Alberta Apponyiho

20Historky8-01

Uhorskí (rozumej maďarskí) politici sa snažili o svojej maďarskej pravde, existencii jediného národa maďarského v Uhorsku, presvedčiť aj najdemokratickejšiu krajinu sveta – USA. Začiatkom 20. storočia podnikali propagandistické turné za Veľkú mláku aj Albert Apponyi (v rokoch 1904 a 1911) i Mihály Károlyi (1914).

Americkí Slováci nemlčali a vystúpili proti maďarskej asimilačnej politike pred americkou verejnosťou. Jedným z nich bol aj Ignác Gessay. Pôvodne učiteľ z Tvrdošína, ktorý pre svoje národné cítenie sa doma neuživil. Vysťahoval sa do USA, stal sa novinárom, založil Slovenskú ligu v USA. V roku 1914 napísal a v New Yorku vydal „Otvorený list grófovi Michalovi Károlimu“ v angličtine. Poukázal na nedemokratické, veľkomaďarské názory pánov grófov Apponyiho i Károlyiho. Tým sa jeho práca za práva Slovákov neskončila. Podieľal sa na Clevelandskej a Pittsburskej dohode, ktoré viedli k osamostatneniu Slovenska a po vzniku ČSR sa vrátil domov. Tu tiež založil Slovenskú ligu, ktorá budovala predovšetkým slovenské školy na zmiešanom slovenskom juhu. Prvá z nich vznikla v Malinove, vtedy Eberhard. V tejto obci bolo domovské sídlo A. Apponyiho. Jeho tamojší veľkostatok s viac ako 1600 hektármi bol na základe prvej pozemkovej reformy rozparcelovaný.

Opäť paradoxy histórie. Práve Ignác Gessay za pomoci Slovenskej banky v roku 1921 sprostredkuje predaj viac ako 600 hektárov pôdy novým osadníkom. Dokazujú to jednotlivé kúpnopredajné zmluvy „uzavreté niže doloženého dňa medzi grófmi Albertom Apponyim a Jurajom Apponyim v Budapešti, ktorých zastupuje Ignác Gessay, bratislavský občan a správca Kancelárie Slovenskej ligy americkej ako predavačmi na jednej strane a medzi (…) ako kupcami na druhej strane za nasledujúcich podmienok...“ Osada, vtedy sa hovorilo kolónia, prerástla do samostatnej obce po horthyovskej okupácii Malinova a bola na počesť zakladateľa nazvaná Gessayovo, v roku 1948 poslovenčená na Gešajov. V roku 1960 obec získala ideovo-politicky neutrálny názov Zálesie. Dnes je to rýchlo rastúci satelit Bratislavy, ktorý sa blíži k trom tisíckam obyvateľov. Ignác Gessay má na obecnom úrade pamätnú tabuľu s reliéfom.

Jozef Schwarz