luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (42/2020)

20Zapisky21-01

Deň po zaslaní rukopisu predchádzajúcich zápiskov vicepremiér Zsolt Semjén a štátny tajomník Miklós Soltész odovzdali tohtoročnú cenu Pro Cultura Minoritatum Hungariae zaslúžilým predstaviteľom národnostných kultúr. Za nás, Slovákov, boli ocenení tanečný súbor Furmička z Čemera a starostka obce Šámšonház Gyöngyi Képešová Bajnoková. Aj touto cestou im blahoželám a dúfam, že vo svojej čerstvo ocenenej činnosti budú ešte dlho pokračovať v prospech slovenskej národnostnej kultúry.

Ako keby našu prácu neobmedzovala pandémia dostatočne! Stalo sa ešte aj to, že suterén sídla Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zaplavila voda, preto sa tam nedá ani normálne pracovať, a, samozrejme, nemohlo tam zasadať ani Valné zhromaždenie. Práve preto som sa zúčastnil vysunutého zasadnutia VZ CSSM v Békešskej Čabe. Tieto zasadnutia majú vždy bohatý program a nebolo to inak ani teraz. Spomenul by som len to, že som informoval prítomných o svojej činnosti v parlamente za posledný polrok, čiže za obdobie, ktoré uplynulo od poslednej schôdze Valného zhromaždenia. Členovia prejavili záujem hlavne o modifikáciu národnostného zákona, samotný proces modifikácie a o obsah novely.

Na zasadnutí Kontrolného podvýboru Výboru národností v Maďarsku nás informovali vedúci predstavitelia Najvyššieho kontrolného úradu (ÁSZ) a Maďarskej štátnej pokladnice (MÁK) o vykonaných kontrolách v celoštátnych samosprávach a v ich inštitúciách. Keďže ani teraz nepochválili kontrolované organizácie, som sa ich spýtal, či nie je možné, aby sa zmenili, lepšie povedané, aby sa zjednodušili finančné predpisy pre naše organizácie. Lebo – ako sa ukázalo už viackrát – keď naše samosprávy a inštitúcie, ktoré sú pomerne malé, nedokážu presne dodržať všetky platné finančné predpisy, tak možno chyba nie je len u nich. Veď ak roky vidia, že tú hromadu predpisov naše účtovníčky jednoducho nestíhajú dobiehať, možno by bolo už načase vytvoriť jednoduchší systém pre národnostnú oblasť. Odpoveď sme dostali obvyklú: tieto organizácie majú vo svojich stanovách za úlohu kontrolovať dodržiavanie platných predpisov, a nie to, aby prípadne navrhli zmeny na zlepšenie zákonov, či iných predpisov. Nuž, náš výbor sa stále nevzdal myšlienky, že takýto návrh pripraví ešte v tomto volebnom období.

Na tomto zasadnutí nás informoval aj generálny riaditeľ Správy fondov Gábora Bethlena o tohtoročnom priebehu práce s národnostnými konkurzmi. Ako povedal, situácia je lepšia ako v minulých rokoch a snažia sa, aby to tak ostalo aj naďalej. Pochválil sa, že práve v deň zasadnutia uverejnili výpis pre národnostné spoločenské organizácie o podporu na rok 2021. Verme, že aj to svedčí o vylepšení činnosti dotačného systému.

Anton Paulik