luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (44/2020)

20Zapisky22-01

Po tichu predchádzajúcich mesiacov posledné týždne som mal pomerne rušné. Zúčastnil som sa na niekoľkých podujatiach a konalo sa aj plenárne zasadnutie parlamentu. Okrem toho zasadal aj národnostný výbor. Takže skoro bolo tak, ako pred pandémiou.

Druhý piatok v mesiaci som mal mať stránkové hodiny v Békešskej Čabe, avšak už pred niekoľkými týždňami som sľúbil predsedníčke Slovenskej samosprávy v Níži Zuzke Kucserovej, že prídem na slávnostné odovzdanie čiastočnej obnovy budovy ich školy. Ako je známe, táto slovenská samospráva je jednou z dvoch, ktoré majú školu vo vlastnej réžii, takže si zaslúži osobitnú pozornosť. A keďže v Čabe sa nikto neprihlásil, že by chcel prísť na stretnutie, zúčastnil som sa slávnosti školy spolu s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, so štátnym tajomníkom zodpovedným aj za národnostné záležitosti a mnohými inými záujemcami.

Za posledné dva týždne dve naše folklórne skupiny oslávili svoje jubileá. Ečerský tanečný súbor Zelený veniec si pripomenul 75. výročie založenia, kým ľudová hudba Csibaj banda z Jače 10. výročie svojho vzniku. Obidva programy sa niesli v dobrej nálade a za veľkého záujmu tak obyvateľov oboch obcí, ako aj predstaviteľov našich regionálnych a celoštátnych organizácií.

Blíži sa termín nového sčítania obyvateľstva. V znamení šírenia informácií k tejto téme som pripravil prednášku na verejné zasadnutie Slovenskej samosprávy Novohradskej župy, a chcem ju vyložiť aj na domovské stránky Ľudových novín a oslovma.hu. Ústredné informácie totiž meškajú, a je naším elementárnym záujmom, aby sme pripravili svojich ľudí, Slovákov v Maďarsku, aby vedeli, čo ich čaká, ako majú priznať svoju väzbu k slovenskosti, prípadne ako sa môžu zapojiť do procesu sčítania obyvateľov vo svojom bydlisku.

Ako som už naznačil, zasadal aj Výbor národností v Maďarsku, kde sme sa dohodli, že na plenárnom zasadnutí, v rozprave o modifikácii niektorých zákonov v súvislosti s úradnými registrami a elektronickou verejnou správou stanovisko výboru prednesiem ja. Tak sa aj stalo. Vo svojom príhovore som naznačil potrebu vystavenia osobných dokladov v dvojjazyčnej podobe, tak v občianskom preukaze, ako aj vo vodičskom preukaze a v cestovnom pase. Doteraz sme mali možnosť uviesť svoje meno aj v slovenskej verzii iba v občianskom preukaze. Keďže za posledné roky bola aj táto možnosť zrušená, národnostný výbor plánuje predložiť pozmeňujúci návrh k platnému zákonu o osobných dokladoch, aby nám vrátili možnosť dvojjazyčného používania svojho mena, a aby táto možnosť bola poskytovaná vo všetkých dokladoch.

Je síce dobrý pocit písať akoby pandémia už bola za nami, avšak ona ešte vždy ohrozuje naše zdravie, tak Vás vyzývam aj naďalej, aby ste si v dňoch pripomínania svojich zosnulých, na návštevách cintorínov dávali pozor a chránili sa rúškami.

Anton Paulik