luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (46/2020)

20Zapisky23-01

Všetci si pamätáme jarné a letné obdobie, keď sme boli v karanténe a napriek svojim predbežným plánom sme nemohli organizovať programy, podujatia, isté mesiace ani tábory.

Začínam len preto týmto obdobím, lebo si všímam, ako mnoho organizácií a slovenských samospráv sa snaží teraz, v posledných mesiacoch roka dobehnúť, čo pre pandémiu museli posunúť, avšak neradi by to zrušili úplne. A takto, v rámci jesenného tábora pre účastníkov tohtoročných spievaniek a veršovačiek Zväzu Slovákov v Maďarsku som mal možnosť prijať 30 slovenských detí z rôznych kútov Maďarska v budove parlamentu. Dúfam, že prehliadka môjho pracoviska v nich zanechala príjemné zážitky.

Aj v týchto týždňoch zasadal Výbor národností Národného zhromaždenia. Dohodli sme sa, že v podrobnej rozprave k návrhu o modifikácii niektorých zákonov v súvislosti s úradnými registrami a elektronickou verejnou správou stanovisko národnostného výboru predložím znovu ja. To však neznamená žiadnu novinku, veď v našom výbore je deľba práce už tradíciou, teda ak niektorí člen výboru dostane do svojej kompetencie návrh zákona, tak sa k nemu v mene výboru vyjadruje tak vo všeobecnej, ako aj v podrobnej rozprave.

Dôležitejším momentom zasadnutia bolo, keď na môj návrh, ktorý som predložil na základe informácie z univerzitného prostredia, sme prerokovali v krátkosti možnosti otvárať ďalšie ročníky na národnostných pedagogických, či filozofických odboroch vysokých škôl. Táto otázka už viackrát rezonovala na našich zasadnutiach. Keď sme pozvali vedúcich predstaviteľov rôznych univerzít, vždy vyzeralo byť všetko v poriadku, avšak z nižšej úrovne, z pohľadu vyučujúcich a vedúcich národnostných katedier to celkom jasné nebolo. Naposledy napríklad predstavitelia Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa nás ubezpečili, že už aj pre jedného študenta otvoria ročník na prípravu slovenských pedagógov. V skutočnosti však ani v minulom, ani v súčasnom školskom roku tak nespravili, pričom prihlásení boli traja. Podobný problém nám hlásili aj z Inštitútu slovanských a baltských jazykov na univerzite ELTE.

V prvom prípade, keďže otváranie odboru prípravy slovenských národnostných pedagógov sa netýka ostatných národností, som sa obrátil listom priamo na dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa s otázkou, prečo už druhý rok neotvorili ročník pre slovenských prihlásených študentov v období, keď počet aktívnych pedagógov – slovenčinárov klesá a paralelne záujem o mladých, začínajúcich pedagógov v našich školách rastie. Zatiaľ mi neposlali odpoveď.

Na základe druhého podnetu, ktorý sme dostali viacerí hovorcovia slovanských národností od pedagógov Univerzity ELTE, sme sa dohodli, že podobným listom sa obráti náš výbor aj na dekana filozofickej fakulty univerzity. Aj ten už bol odoslaný, sme zvedaví, akú odpoveď, respektíve aké vysvetlenie nám dajú zodpovední predstavitelia dvoch univerzít. Samozrejme, ak ho dostaneme, budem informovať aj čitateľov Ľudových novín i portálu www.oslovma.hu.

Anton Paulik