luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (48/2020)

20Zapis24-01

Svoje predchádzajúce zápisky som ukončil otázkami, napísanými vedúcim predstaviteľom dvoch vysokoškolských katedier, ktoré by mali pripravovať našich budúcich pedagógov a národnostnú inteligenciu. Moje otázky v obidvoch prípadoch sa týkali zmeny v systéme prijímania študentov, respektíve otvárania ročníka na národnostných odboroch.

Z Univerzity Loránda Eötvösa som už ústne dostal odpoveď, v zmysle ktorej dekan Filozofickej fakulty mal ustúpiť a naďalej by mal umožniť otvorenie ročníka pre študentov doktorandského štúdia podľa starých pravidiel. Zatiaľ však čakám na jeho odpoveď aj v písomnej forme. Vedenie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa sa zatiaľ neozvalo, takže aj na ich odpoveď ešte čakám.

V parlamente boli posledné týždne rušné. Zaiste ste aj vy zaregistrovali, že pre nárast počtu nakazených vírusom Covid-19, bola v Maďarsku znova vyhlásená núdzová situácia s obmedzeniami, ktoré nám opäť znemožňujú usporiadať podujatia, stretávať sa na zasadnutiach národnostných samospráv či kultúrnych podujatiach. A to spôsobuje problémy predovšetkým slovenským samosprávam, ktoré vo veľkom počte si naplánovali svoje verejné zasadnutia na koniec roka.

V tejto veci sa už viacerí obrátili s otázkou na mňa, aj mojich kolegov. Keďže uspokojujúce riešenie nevidíme ani my, chystali sme sa využiť stretnutie s vicepremiérom Zsoltom Semjénom, naplánované na 24. novembra, aby sme získali odpoveď aj v tejto veci. Potom, dúfam, budeme múdrejší. Svojich čitateľov o tom poinformujem možno už v nasledujúcich zápiskoch.

Aj národnostný výbor má za sebou rušné dni. Zasadali sme dvakrát. Zástupkyňa ombudsmana zodpovedná za národnostnú oblasť Erzsébet Szalayová Sándorová nás informovala o svojich posledných výskumoch, okrem iného aj o dopade núdzových opatrení na národnostné komunity. Ak máte o túto správu záujem, nájdete ju na portáli www.ajbh.hu. Okrem toho sme z množstva predložených zákonov do parlamentu prebrali tie, ktoré sa svojím obsahom priamo týkajú aj nás, národností. Ja som naďalej sledoval návrh modifikácie niektorých zákonov súvisiacich s úradnými registrami a elektronickou verejnou správou. V tejto téme som vystúpil aj na plenárnom zasadnutí parlamentu.

Stretol sa aj Podvýbor pre samosprávnosť, zahraničné veci a rozpočet, kde vystúpil vedúci odboru Ústredného štatistického úradu zodpovedný za štatistiky Marcell Kovács, ktorý hovoril o populačných zmenách. Jeho prednáška sa prakticky zhodovala s tým, o čom som už aj ja písal na internete v súvislosti s prípravami na budúcoročné sčítanie obyvateľov. M. Kovács potvrdil, že od začiatku budúceho roka sa zintenzívni informačná kampaň pred sčítaním, a vyzval nás, aby sme pomohli aj my svojimi prostriedkami informovať príslušníkov jednotlivých národností o metódach a potrebe prihlásiť sa k svojej komunite. Moju prednášku k tejto otázke, ktorú som mal v úmysle predniesť aj na osobných stretnutiach, si môžete prečítať na oboch internetových portáloch, kde čítavate aj moje zápisky.

Anton Paulik