luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (50/2020)

20Zapisky25-01

Začalo sa predvianočné, adventné obdobie. Ako inak, je poznačené protipandemickými opatreniami. Keďže prakticky už neexistuje taká obec v Maďarsku, ktorá by nebola postihnutá nákazou vírusu Covid-19, musíme zostať opatrní pri návšteve adventných ranných omší, ako aj vo svojej každodennej činnosti.

Niektoré naše mestá patria medzi najviac nakazené, takže spoločenská aktivita aj v nich, ale aj inde sa blíži k nule. A je to takto asi najbezpečnejšie.

Naposledy som písal o tom, že na svoj list, ktorým som sa obrátil na dekana Katolíckej univerzity Petra Pázmaňa vo veci štúdia učiteľov slovenčiny, som – vtedy ešte – nedostal odpoveď. Medzičasom odpoveď prišla, avšak nie je potešujúca. Pán dekan ma informoval, že nielen z finančných, ale aj z metodologických dôvodov sa rozhodli neotvárať ročník s menej ako tromi prihlásenými. Pritom však v tomto roku sa na denné štúdium nikto neprihlásil na odbor slovenčina, učiteľ nižšieho stupňa základných škôl, a na diaľkové štúdium sa síce prihlásili dve uchádzačky, z ktorých jedna ani neprišla na prijímací pohovor a druhá bola prijatá na iné miesto. A prakticky tak isto to bolo aj v minulom roku. Nuž, dúfam, že keď sa roznesie správa o štipendijnom systéme pre študentov národnostných pedagogických odborov, vzrastie aj záujem o túto profesiu.

Stretnutie s vicepremiérom Zsoltom Semjénom plánované na 24. novembra sa pre pandemické opatrenia neuskutočnilo. Podpredseda vlády, ako aj niektorí členovia nášho výboru boli v kontakte s nakazenou osobou. Škoda, avšak k náhradnému stretnutiu podľa plánov malo dôjsť 8. decembra.

Vo veci budúcoročných podpôr národnostným samosprávam sme sa však obrátili na Úrad predsedu vlády a dostali sme pozitívne signály. Keďže aj na ministerstve sú si vedomí tohtoročných obmedzení, plánujú vydať v krátkej budúcnosti vládne nariadenie, ktoré by malo zohľadniť všetky tohtoročné ťažkosti pri vykonávaní úloh národnostných samospráv a umožniť, aby ich podpory neklesli na úroveň, ktorá by im spôsobila neriešiteľné problémy fungovania v budúcom roku. Viac o tom napíšem až keď vyjde spomenuté nariadenie.

Na programe plenárnych zasadnutí v parlamente sme nikdy nemali toľko predložených návrhov zákonov, ako teraz. Medzi nimi je najviac takých, ktoré sa týkajú aj národnostných práv. Preto naša komisia zasadá častejšie a stanovisko výboru tiež bolo viackrát prezentované pred poslancami. Pripravované zmeny prakticky ani v jednom prípade nemajú obmedziť naše práva, avšak ich všeobecne platný obsah sa dotýka aj života národnostných občanov tejto krajiny. A to je ten dôvod, pre ktorý sa ozývame častejšie.

Spomedzi predložených zákonov spomeniem len novelu vysokoškolského zákona. Samotný návrh neobsahuje zmenu, ktorá by sa priamo vzťahovala na národnostnú výchovu, avšak na základe tohto návrhu sa pripravujú také zmeny v systéme školenia pedagógov, ktoré sa budú priamo týkať aj nás. Preto sa ozývame v diskusii na plenárnom zasadnutí a hľadáme možnosť priameho rozhovoru s predstaviteľmi Ministerstva inovácie a technológií. Snažíme sa zabrániť škodám, ktoré sa dajú predvídať na základe materiálov, ktoré boli zaslané nám, ale aj celoštátnym národnostným samosprávam.

Anton Paulik