luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (52-53/2020)

20Zapisky26-01

Keďže v dôsledku pandémie mimoparlamentné programy nám naďalej chýbajú, aj v posledných tohtoročných zápiskoch môžem písať len o dianí v parlamente. Ako som to spomenul minule, na programe plenárneho zasadnutia okrem iných návrhov novely zákonov je aj návrh na modifikáciu niektorých právnych noriem v súvislosti so zmenou vysokoškolského zákona.

Tento návrh obsahuje 26 bodov. Spomedzi nich tri navrhnuté zmeny v aktuálnom znení konkrétneho zákona sa týkajú bezprostredne aj národnostných menšín. Dve z týchto zmien sú pozitívne. Po prvé, v navrhnutej novele zákona o štátnom majetku celoštátne národnostné samosprávy sú spomenuté ako spoľahlivé organizácie, ktorým v prípade podloženej žiadosti sa môže odovzdať štátny majetok bezplatne, bez akéhokoľvek obmedzenia. Po druhé, v navrhnutej modifikácii zákona o uznaní diplomov získaných v zahraničí, diplomy získané v členskej krajine Európskej únie budú zvýhodnené a prakticky automaticky uznané. Toto uľahčí život našim štipendistom, ktorí študujú a získavajú svoje vzdelanie na Slovensku.

Menej pozitívne je, že v návrhu je obsiahnutá požiadavka archivovania niektorých, z celospoločenského pohľadu dôležitých elektronických dokumentov. Tu sa zabudlo na nás, čo znamená, že keď kompetentné oddelenie Celoštátneho archívu bude zbierať takéto webové obsahy, bude hľadať len tzv. hungariká, čiže ak vznikne vo webovej sfére dôležitý národnostný dokument, ktorý má svoju politickú, či inú váhu, a nebude mať papierovú podobu, ústredný archív Maďarska by ho nemal archivovať. Samozrejme, budeme hľadať aj v tomto prípade riešenie, ktoré by vyhovovalo aj nám, príslušníkom národností.

Ku koncu roka mi už nezostáva iné, ako zaželať všetkým čitateľom mojich zápiskov požehnané vianočné sviatky, a keďže nabudúce Vám napíšem až roku 2021, želám Vám aj šťastný a úspešný nový rok.

Anton Paulik