luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (2/2021)

21Zapisky1-01

Začiatkom roka 2021 predovšetkým chcem všetkým svojim čitateľom zaželať veľa šťastia a úspechov. Pevne verím, že koncoročné sviatky ste všetci prežili v pokoji a v úzkom, rodinnom kruhu. Poprajme si, aby nám tento rok priniesol spolu s očkovaním proti ochoreniu COVID-19, aj otvorenie javiska slovenského spoločenského života a aby sa náš svet vrátil do normálu.

Je to zvláštne, že obyčajne vo svojich zápiskoch píšem o udalostiach posledných dvoch týždňov, a teraz, práve naopak, budem písať o tom, čo sa koncom roku pre pandémiu neuskutočnilo. Pred niekoľkými rokmi sa stalo zvykom, že prezident Maďarska János Áder pozve k sebe na hrad predsedov celoštátnych samospráv a hovorcov trinástich národností na obed. V decembri minulého roku sme však dostali list z kancelárie prezidenta, že pre spoločenské obmedzenia sa obed tento rok neuskutoční. Pritom nám pán prezident poprial veľa úspechov a zdravia do roku 2021.

Druhá takáto každoročne sa opakujúca udalosť by malo byť ceremoniálne odovzdanie vyznamenania Za národnosti, ktoré udeľuje predseda vlády vždy k 18. decembru, teda ku Dňu národností. Minulý rok, ako obyčajne, v októbri bol vypísaný konkurz na odovzdanie návrhov na vyznamenanie. Následne, začiatkom decembra zasadala aj komisia, ktorá na základe odovzdaných návrhov pripravuje definitívny zoznam pre predsedu vlády, ktorý buď potvrdí, alebo, keď má iný názor, tak doplní, či skráti. No a potom zvyčajne nasleduje stretnutie, kde vyznamenaní v rámci pekného viacnárodnostného programu osobne prevezmú diplom a plaketu vyznamenania z rúk buď premiéra, alebo vicepremiéra. No a tentoraz sa ani táto ceremónia neuskutočnila.

Mám informácie, že slávnostné odovzdanie vyznamenaní bolo presunuté na jar. Avšak jedno definitívne rozhodnutie už padlo, vraj boli aj informované osoby, ktorým premiér udelil uznanie. Takže touto cestou gratulujem Zuzke Hollósyovej, ktorá spomedzi predstaviteľov našej národnosti na návrh Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku bola vyznamenaná. Dúfam, že čoskoro budem mať možnosť zablahoželať jej aj osobne v rámci dôstojnej oslavy.

No a teraz o jednom dôležitom uskutočnenom stretnutí. So zástupkyňou ombudsmana, ktorá zodpovedá za národnostnú oblasť, spolupracujeme všetci vedúci predstavitelia jednotlivých národností, tak predsedovia celoštátnych samospráv, ako aj parlamentní hovorcovia. Úrad ombudsmana bol presťahovaný na nové miesto, kam nás s predsedníčkou CSSM pozvala pani ombudsmanka na pracovnú návštevu. Zhodou okolností sme ju navštívili práve 18. decembra. V obsažnej debate sme prebrali odchádzajúci rok a vzájomne sme sa informovali o plánoch na rok 2021. Ten končiaci rok sme vyhodnotili napokon ako pomerne úspešný, aj napriek všetkým ťažkostiam a obmedzeniam, veď bol dokončený proces modifikácie národnostného zákona, bol rozšírený okruh študentov, ktorí si môžu nárokovať národnostné štipendium, zvýšili sa aj finančné rámce slúžiace na podporu národnostných iniciatív. No a nezabudnime, že vláda Maďarska poskytla financie na odkúpenie budovy bývalého kostola peštianskych luteránov, z ktorého, ak aj pán Boh pomôže, bude vytvorené centrum Slovákov v Budapešti. Len aby sme nikdy nemali horší rok!

Anton Paulik