luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (6/2021)

21Zapisky3-01

Obmedzenia súvisiace s pandémiou nás stále neopúšťajú. Vláda ich platnosť predĺžila naposledy do prvého marca, čiže o ďalší mesiac. Pritom tak vo svojom bližšom okolí, ako aj u známych žijúcich mimo Budapešti vidím, že stále viac im chýbajú možnosti stretávať sa, programy, návštevy divadla, alebo len také obyčajné posedenia – nie vo svojich bytoch. A podobné pocity mávam aj ja.

Parlament síce má prestávku do polovice februára, avšak politici sa už začínajú aktivizovať. Opozičné parlamentné frakcie dali podnet predsedovi parlamentu, aby na 1. februára zvolal mimoriadne plenárne zasadnutie, na programe ktorého mali byť prerokované otázky činnosti vlády v období pandémie. Podľa návrhu mali vzniknúť aj tri kontrolné komisie, ktoré by preskúmali jednotlivé opatrenia vlády a ich dopad na rôzne skupiny spoločnosti. Na zasadnutie však poslanci vládnych strán neprišli, takže v podstate sa ani nezačalo, jeho rokovací program nebol prijatý. Takže sme si vypočuli len prejavy mimo programu, v ktorých opozičné kluby prezentovali svoje názory o vládnych opatreniach. Keďže sa ani predstavitelia vlády nezúčastnili, debata sa po polhodine skončila.

Ani národnostný výbor zatiaľ nezasadá. Zato predseda výboru inicioval stretnutie s predstaviteľmi Ministerstva vnútra v otázke uvádzania osobných mien v národnostnom jazyku v osobných dokumentoch. Keďže v súčasnosti máme možnosť žiadať uviesť naše priezvisko a krstné meno v občianskom preukaze aj v slovenčine, tentoraz sme hodlali dosiahnuť, aby aj v ostatných dokladoch používaných na identifikáciu občanov – teda vo vodičskom preukaze a v cestovnom pase – mali možnosť národnostní občania dať si uviesť svoje meno aj vo svojom jazyku.

Žiaľ, veľmi rýchlo sme sa dozvedeli, že pri vodičskom preukaze to jednoducho nejde, lebo tam by sa dalo naše meno uviesť po slovensky na súčasnej karte len v poslednej rubrike a v takej veľkosti, aké by sme ani s okuliarmi nevideli. Čo sa týka cestovného pasu, vraj tam sa práve pripravuje nový formát pre tento dokument, takže vo vhodnom čase sme sa obrátili na ministerstvo. Povedali nám, že budú mať na zreteli naše očakávania. A získali sme aj inú, nemenej dôležitú informáciu: pripravuje sa novela zákona o osobných dokladoch, kde by sa mali otvoriť aj paragrafy týkajúce sa práve obsahu týchto preukazov. Aj v tomto prípade sme dostali prísľub ďalšej možnosti konzultácie v záujme toho, aby naše požiadavky boli zohľadnené.

Čo však v tejto veci najviac prekáža je, že napríklad obsah matrík má na starosti Úrad premiéra, kým osobné doklady patria k Ministerstvu vnútra. A všetky osobné doklady, respektíve ich obsah vychádzajú z toho, čo je uvedené v rodnom liste, čiže do matriky pri pôrode. Na to, aby tam bolo uvedené aj meno v národnostnom jazyku, je potrebná žiadosť pred pôrodom. A, samozrejme, rodičia, predovšetkým matky, majú pred pôrodom iné starosti, ako zisťovať, u koho a presne v akej forme treba žiadať uvedenie mena novorodeniatka aj v slovenčine. Čiže zasa sme natrafili na problém. Riešiť ho nebude ľahké.

Anton Paulik