luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (8/2021)

21Zapisky4-01

Od 15. februára opäť zasadá parlament. Ten istý pondelok zasadal prvýkrát v novom roku aj Výbor národností v Maďarsku. Zasadnutia aj v období pandémie naznačujú postupný návrat k normálnemu chodu života, aj keď zatiaľ iba v obmedzenom rozsahu.

Na prvom zasadnutí Národnostného výboru sme odhlasovali pracovný plán na prvý polrok, v ktorom možno najdôležitejšie body budú práve tie, ktoré nesúvisia priamo so zákonodarnou prácou, lež v rámci ktorých budeme mať možnosť vypočuť si napríklad názor vládneho splnomocnenca zodpovedného za reorganizáciu vysokého školstva na vplyv reorganizácie na štúdium národnostných odborov, alebo pohľad predstaviteľov Ústredného štatistického úradu na odloženie sčítania obyvateľov na rok 2022. Rovnako by sme mali záujem o stretnutie s novovymenovaným predsedom Národnej volebnej komisie. Na takýchto zasadnutiach môžeme získať informácie, ktoré sú podstatné pre vykonávanie našich úloh.

Minulý utorok, v rámci prerokovania vládneho návrhu zákona o ochranných opatreniach proti svetovej pandémii, som mal možnosť prezentovať stanovisko Výboru národností pred plénom. Náš výbor s tým, že v súvislosti s niektorými predpismi, ktoré obmedzujú činnosť národnostných samospráv, respektíve prijímanie ich uznesení, sme vyjadrili svoj nesúhlas, no samotnú predlohu podporujeme. Vo veci umožnenia elektronického hlasovania pre valné zhromaždenie národnostných samospráv hodláme pripraviť a predložiť pozmeňovací návrh neskôr, v pokojnejšom období.

Pravdepodobne čitatelia Ľudových novín už registrovali, že pôvodne na tento rok plánované sčítanie obyvateľov bolo posunuté na druhý polrok roku 2022. Toto uznesenie naša komisia uvítala, pretože rozhodnutie nám môže pomôcť v tom, aby po aspoň čiastkovom prekonaní pandémie sme mohli lepšie pripraviť naše komunity na úlohy súvisiace so sčítaním.

Tiež si myslím, že čitatelia si všimli aj správu o tom, že tohtoročné podpory pre národnostné samosprávy, zakladajúce sa na minuloročnej činnosti danej samosprávy, tento rok budú poskytnuté podľa nových pravidiel. Stačí vykázať iba dve riadne zasadnutia a výšku poskytnutej dotácie určuje priemer takto získanej podpory z predchádzajúcich troch rokov. Navyše suma bude prevedená o dva mesiace skôr ako zvyčajne, čo tiež uľahčí plánovanie na tento rok.

Za posledné dva týždne sa rozhýbali veci aj okolo rekonštrukcie bývalého evanjelického kostola. V Maďarskom vestníku bolo zverejnené uznesenie vlády číslo 1049/2021 (II.12) o opatreniach v súvislosti s obnovením niekdajšej budovy kostola slovenského evanjelického zboru v Pešti, v ktorom aj na tento, aj na budúci rok vláda poskytne podporu na rekonštrukciu v sume 700 miliónov forintov. Verme, že podobné uznesenie čo najskôr vydá aj vláda Slovenskej republiky. A vtedy sa môže začať samotný proces rekonštrukcie.

Reportéri slovenského vysielania Maďarskej televízie tiež prejavili záujem o budovu. Ako nás informovala šéfredaktorka, hodlajú sledovať a pravidelne nakrúcať celý proces obnovy a obsadzovania budovy, čoho prvým krokom mala byť práve ich návšteva miesta v piatok 12. februára. V opustenej, studenej budove urobili niekoľko rozhovorov, ktoré budú sčasti odvysielané v krátkej budúcnosti. Neskôr však poslúžia na prípravu dlhšieho dokumentárneho filmu, ktorý bude prezentovať aj začiatok celkovej obnovy objektu. Verme, že aj koniec plánovaného dokumentu nakrútia v dohľadnom čase.

Anton Paulik