luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (10/2021)

21Zapisky5-01

Na plenárnych zasadnutiach aj v týchto týždňoch rezonovali otázky ochrany pred koronavírusom. Keďže takmer každodenne vznikajú nové mutácie, ktoré sa rýchlo dostávajú aj do susedných krajín, aj k nám, stavajú odborníkov pred nové a nové výzvy. Na plenárnych schôdzach predstavitelia vlády prezentujú opatrenia proti šíreniu (aj) nových mutácií vírusu Covid-19, opozícia zasa kritizuje vládne kroky a požaduje viac a iné opatrenia.

Výbor národností v Maďarsku, samozrejme, tiež sleduje s mimoriadnym záujmom aktuálny stav pandémie, avšak ťažiskom našej práce je niečo iné. Napríklad: práve prebieha reorganizácia vysokého školstva. Viac univerzít, ktoré doteraz spravoval štát, prechádza do správy súkromných nadácií. Medzi nimi aj univerzity, na ktorých fungujú národnostné pedagogické fakulty, či odbory.

Národnostný zákon vo svojom paragrafe č. 23 odsek (4) obsahuje povinnosť štátu zabezpečiť výchovu a doškoľovanie pedagógov, potrebných do národnostných materských, základných, stredných a vysokých škôl. Toto nariadenie zatiaľ zostáva v platnosti aj napriek tomu, že napríklad segedínska univerzita, kde študuje väčšina budúcich slovenských národnostných učiteľov, už prešla pod dozor nadácie.

Národnostný výbor sa obrátil na kompetentné ministerstvo a aj na vládneho poverenca zodpovedného za reorganizáciu vysokého školstva Istvána Stumpfa. Zatiaľ sa hľadá vhodný termín stretnutia, aby sme si objasnili stanoviská, lebo máme obavy, že naše málopočetné katedry pri riešení rámcových úloh pri prechode veľkých univerzít do súkromných rúk, môžu zostať na periférii záujmu zainteresovaných. Snažíme sa o záchranu týchto katedier a podľa možnosti vybojovať im čo najlepšie podmienky pre budúcnosť. V tejto otázke sa obrátili na nás okrem predstaviteľov národnostných katedier aj diplomati materských krajín niektorých národností v Maďarsku. Pevne verím, že naša snaha o zachovanie národnostných katedier v krátkej dobe prinesie očakávaný výsledok.

Záujem o zbierku mojich zápiskov je naďalej prekvapivo veľký. Požiadali o ňu aj ľudia, ktorí nepatria k našej národnosti, za čo asi môžem ďakovať rozhlasovej relácii „Egy hazában” (V spoločnej vlasti), pre ktorú pracovníci slovenského vysielania rozhlasu urobili so mnou rozhovor. Takže vydať túto publikáciu bol dobrý nápad.

S predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sme navštívili primátora Békešskej Čaby. Bolo treba posunúť o krok dopredu rozhovory na tému odovzdania budovy tamojšej slovenskej školy do majetku CSSM. Myslím si, že z oboch strán odzneli argumenty, ktoré doteraz hatili úspešné dokončenie vypracovania potrebnej zmluvy a v blízkej budúcnosti dokument môžu podpísať. Až potom začneme riešiť otázku objektov, ktoré zostávajú na pozemku vo vlastníctve CSSM, avšak patria iným okolitým inštitúciám. Aj pánovi primátorovi som daroval jeden exemplár zbierky zápiskov, možno si nájde čas a prečíta si ich.

Anton Paulik

„Tento týždeň navštívili kanceláriu primátora Békešskej Čaby predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková a hovorca slovenskej národnosti v maďarskom parlamente Anton Paulik,“ píše na svojej facebookovej stránke primátor Békešskej Čaby Péter Szarvas. „V živote Békešskej Čaby – od znovuzaloženia mesta – už viac ako 300 rokov zohrávajú Slováci významnú úlohu,“ pokračuje. „Zachovanie vecnej a duchovnej kultúry Slovákov, miestneho slovenského nárečia ako aj slovenského charakteru Békešskej Čaby má veľký význam z hľadiska histórie mesta. S mojimi hosťami sme rokovali o. i. o stave miestneho Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova ako aj o rekonštrukcii békeščabianskeho Malého evanjelického kostola.“

21Zapisky5-02

https://www.facebook.com/szarvas.peter.bcs/posts/1827366304105248