luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (12/2021)

21Zapisky6-01

Výbor národností v Maďarsku zasadal 4. marca a na programe sme mali dve európske iniciatívy týkajúce sa priamo národností. Jedna, možno už známa aj čitateľom Ľudových novín, bola iniciatíva Európskej federácie národnostných menšín (v anglickej skratke FUEN) s názvom Minority SafePack.

Cieľom návrhu je, aby Európska komisia prijala právny dokument, v ktorom by boli zakotvené základné práva národností žijúcich v jednotlivých krajinách Únie. V minulom roku aj napriek ochranným opatreniam proti pandémii sa podarilo pozbierať dostatočný počet podporných podpisov na to, aby sa Európska komisia zaoberala touto iniciatívou, avšak ona sa rozhodla, že táto otázka je už dostatočne regulovaná v iných dokumentoch. Náš výbor, na žiadosť organizátorov petičnej akcie, sa rozhodol pripraviť stanovisko, v ktorom by – podobne, ako viaceré národné a európske orgány – aj Európsky parlament odsúdil odmietnutie vytvorenia právnej normy na ochranu národností. Stanovisko bude prijaté na našom nasledujúcom zasadnutí, 24. marca.

K druhej občianskej iniciatíve pod názvom „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr” sa v týchto mesiacoch začína petičná akcia. Táto by sa mala sústrediť na zemepisné regióny a nie na národnosť tam žijúcich občanov. Zato by mala význam z pohľadu hlavne tých národnostných skupín, ktoré žijú v jednom geografickom regióne. Zatiaľ náš výbor sa stavia aj k tejto iniciatíve pozitívne, napriek tomu, že národnosti žijúce v Maďarsku väčšinou žijú roztrúsene.

V posledných svojich zápiskoch som písal o reorganizácii vysokého školstva a o záujme našej komisie o dianie hlavne na tých univerzitách, kde prebieha príprava národnostných pedagógov. Podľa súčasného stavu v tejto veci nás navštívi 24. marca poverenec vlády zodpovedný za reštrukturalizáciu vysokého školstva István Stumpf. Pripravujeme na stretnutie otázky, ktoré by nám objasnili ďalší vývoj národnostných pedagogických fakúlt v rámci univerzít, u ktorých zriaďovateľské kompetencie prevzala od štátu nadácia.

Pomaly, ale sľubne sa formuje aj situácia s bývalým kostolom peštianskych evanjelikov. Budova už je v rukách celoštátnej samosprávy. Právnici hľadajú možnosť, ako vyčleniť budovu zo spoločného vlastníctva celého obytného domu, aby pri jej rekonštrukcii nebolo potrebné získať pred každou etapou znova súhlas všetkých dotknutých majiteľov. Verme, že sa tento krok uskutoční tiež v krátkej budúcnosti.

Čo sa týka ďalšej podpory, respektíve podpory rekonštrukčných prác budovy, o tom som už písal, že vláda Maďarska na tento a budúci rok, ako svoj podiel na financovaní prvých dvoch etáp obnovy, vyčlenila určité sumy. Teraz, tiež v krátkej budúcnosti, sa pripravujeme na rokovanie s predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky, aby sme sa dozvedeli, ako sa chystá slovenská strana splniť svoj pôvodný sľub o rovnakej podpore na rekonštrukciu budovy. Pandemická situácia v našich krajinách nám neumožní osobné stretnutie s vládnymi predstaviteľmi, avšak verím, že napokon sa podarí získať podporu zo Slovenska aspoň písomne.

Anton Paulik