luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (18/2021)

21Zapisky9-01

Svetová pandémia naďalej dominuje ako nosná téma tak vo verejnosti, ako aj v úvodných diskusiách plenárnych zasadnutí parlamentu mimo programu. Pomaly však svitá na lepšie časy, čo naznačujú nové uznesenia vlády, ktoré v závislosti od rastu počtu zaočkovaných postupne uvoľňujú protipandemické opatrenia. Bolo už načase, svedčia o tom obrázky zo soboty 24. apríla, keď po dlhých mesiacoch prvýkrát mohli reštaurácie a bary otvoriť svoje terasy pre hostí. Bolo vidno, že predovšetkým mladí ľudia už veľmi netrpezlivo očakávali možnosť stretávať sa takýmto spôsobom na verejnosti.

Nepočítam sa už k vekovej kategórii mladých, avšak aj mne chýbajú verejné stretnutia, návštevy podujatí, alebo jednoducho obsažné rozhovory s ľuďmi, ktorých som dávno nevidel. Je síce pravda, že sociálne siete internetu nám poskytujú možnosť na výmenu informácií s priateľmi, ale osobné stretnutia sú aj o niečom inom, ako len o výmene základných myšlienok. Takže v jeden pekný piatok som sa vybral na návštevu generálneho konzula Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Emila Kuchára.

Naše stretnutie sme venovali v podstate debate o udalostiach posledných mesiacov, respektíve situácii slovenskej národnosti v Maďarsku. Avšak samotný fakt, že sme spolu sedeli viac než dve hodiny naznačuje, že nám obom chýbajú podobné možnosti. Verme tomu, že v blízkej budúcnosti budeme môcť organizovať aj spoločenské podujatia.

Aj naša práca vyžaduje stretávať sa okrem členov Národnostného výboru parlamentu so širším okruhom ľudí. Pri vytváraní postojov na niektoré predložené návrhy zákonov, či novely právnych predpisov potrebujeme si vymieňať názory aj s predsedami celoštátnych národnostných samospráv. Takouto otázkou bola v týchto dňoch napríklad pripravovaná mimoriadna modifikácia národnostného zákona, či príprava budúcoročného rozpočtového zákona. Obidve témy sú natoľko závažné, že Zväz celoštátnych národnostných organizácií im venoval pracovnú poradu svojich členov, na ktorú pozvali aj národnostných hovorcov.

Z dvoch spomenutých záležitostí pravdepodobne ľahšie vysvetlím svojim čitateľom potrebu pripraviť sa na predloženie návrhu národnostných položiek rozpočtu na rok 2022. Už viac rokov totiž rozpočtový zákon je na programe poslednej jarnej schôdze roka, čiže teraz to bude asi niekedy v polovici júna. Aby sme už mali prerokované a podložené návrhy na zvýšenie národnostných výdavkov v pripravovanom návrhu zákona, Národnostný výbor už požiadal svojich členov aj partnerov o poskytnutie údajov a prípadných vysvetlení, potrebných na prezentáciu našich očakávaní. Veď už pred vypracovaním vládneho návrhu potrebujeme ich prerokovať s parlamentnými frakciami a predstaviteľmi vlády.

O niečo zložitejšia je otázka, prečo necelý rok po obšírnej novele národnostného zákona otvárame znovu túto právnu normu. Žiaľ, niektoré zlé skúsenosti z predchádzajúcich parlamentných volieb už aj vlani vyžadovali modifikovať určité nariadenia, týkajúce sa zostavenia a predloženia národnostných volebných listín. Vtedy sme si však mysleli, že tieto zmeny budú zaradené do modifikácie volebného zákona. Nestalo sa tak, a teraz niektoré nevyhnutné zmeny časť členov Národnostného výboru chce previesť prostredníctvom novely národnostného zákona. Iní členovia výboru, ako aj niektorí predsedovia celoštátnych národnostných samospráv necítia takúto potrebu. Práve preto ešte trvá diskusia aj o obsahu navrhovaných zmien. Uvidíme, ako to nakoniec dopadne, ale keď bude návrh predložený, poinformujem Vás aj o jeho obsahu.

Anton Paulik