luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (20/2021)

21Zapisky10-01

Po dosiahnutí štyroch miliónov zaočkovaných osôb niektorou vakcínou proti ochoreniu covid-19 sa naša krajina pomaly otvára. Už máme otvorené obchody, reštaurácie a bary. Deti sa vrátili do škôl, rad-radom prebiehajú maturitné skúšky. Postupne sa začínajú ozývať aj slovenské národnostné samosprávy. Buď sa pýtajú na termín uverejnenia rozhodnutí niektorých podporných rámcov, alebo už mi naznačujú termíny svojich plánovaných programov. Niektoré sa pýtajú na možnosť návštevy budovy parlamentu. Vyzerá to tak, že v letných mesiacoch sa v prírode budeme môcť stretávať, aj keď, samozrejme, s dodržiavaním platných ochranných pravidiel.

Národnostný výbor parlamentu za posledné dva týždne intenzívne pripravoval svoj návrh na zmenu národnostného zákona, o ktorej som sa zmienil v posledných zápiskoch. Teraz, po viacerých kolách rokovaní, zladení názorov v rámci výboru a s predsedami celoštátnych národnostných samospráv, už máme definitívny text návrhu výboru. Ide o to, aby národnostný zákon obsahoval úpravu pravidiel zostavenia a schválenia kandidačnej listiny danej národnosti pred parlamentnými voľbami. Doterajšie pravidlá určovali len to, že listinu zostaví a predloží na Volebný úrad celoštátna národnostná samospráva. Poriadok navrhovania kandidátov na listinu, ich podpory a poradia na listine mali obsahovať Stanovy danej celoštátnej samosprávy.

V posledných voľbách sa ukázalo, že to tak nie je u všetkých. Vnútorná rozdrobenosť niektorých národnostných komunít zapríčinila zneužívanie možností na manipuláciu s listinou a praktické ovplyvňovanie výsledku volieb. Vedeli sme síce o tom aj v minulom roku, avšak napokon až teraz vznikla dohoda medzi Ministerstvom spravodlivosti, Úradom vlády a predsedom Výboru národností, že výbor vypracuje a predloží návrh modifikácie. Zato niektorí členovia výboru, ako aj predsedovia celoštátnych samospráv nemali záujem o „tvrdú” modifikáciu, ktorá by mala určiť presne a doslovne povinný postup pred voľbami. Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a aj ja sme boli tiež proti, lebo takýto predpis by znamenal ďalšie obmedzenie právomocí nášho najvyššieho voleného zboru. Myslíme si, že členovia valného zhromaždenia celoštátnej samosprávy sú schopní sa dohodnúť na technike výberu kandidátov na post parlamentného hovorcu. A preto treba určiť len toľko, aby sa o listine rozhodovalo na valnom zhromaždení celoštátnej samosprávy.

Napokon Národnostný výbor predložil nový návrh v takomto zmysle. Ďalej sú tam aj nariadenia týkajúce sa overenia a predloženia prijatej listiny, postupu podania žiadosti o opravu na súd, ako aj postupu správneho súdu v takýchto prípadoch. Myslím si, že táto zmena bude dostačujúca jednak na to, aby zabránila nezákonnému konaniu, ale aj na to, aby členovia valného zhromaždenia tej ktorej celoštátnej národnostnej samosprávy precítili svoju zodpovednosť pri rozhodovaní o tak vážnej otázke, že kto bude na nastávajúce štyri roky zastupovať záujmy ich komunity v Národnom zhromaždení Maďarska.

Na záver svojich informácií Vám chcem s potešením oznámiť, že od mája obnovím svoje stránkové hodiny v budove CSSM v Budapešti a v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. Som rád, že proces otvárania spoločnosti sa dostal až sem, lebo telefonicky, či iným elektronickým spôsobom sa nedá komunikovať s ľuďmi tak, ako na osobných stretnutiach. Takže čakám Vás 4. júna v centrále CSSM a 11. júna v Dome slovenskej kultúry.

Anton Paulik