luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (22/2021)

21Zapisky11-01

Ako som už minule avizoval, 14. mája som obnovil svoje stránkové hodiny, najprv v Békešskej Čabe. Pozval som na stretnutie predsedníčku Slovenskej samosprávy Békešskej župy Juditu Krajcsoviczovú. Trocha sme sa pozhovárali o očakávaných podujatiach župnej slovenskej samosprávy.

Hľadáme možnosť, ako spojiť moje plány a zámery s ich programom, aby som mohol stretnúť čím viac predstaviteľov slovenskej komunity župy, aby som mohol informovať ľudí o svojich doterajších aktivitách aj osobne. Okrem tohto stretnutia sme nahrali nové krátke videosprávy na moju oficiálnu facebookovú stranu. Verme tomu, že aj túto sledujú Slováci v celej krajine.

V predchádzajúcom týždni odovzdali tohtoročné vyznamenania Pro Cultura Minoritatum Hungariae. Toto ocenenie dostávajú na základe návrhu národnostných samospráv, spoločenských organizácií alebo inštitúcií osobnosti, alebo kolektívy, ktoré svojou činnosťou významnou mierou prispievajú k zveľadeniu kultúry jednotlivých národností. Úrad vlády každoročne vydáva 13 takýchto vyznamenaní, obyčajne po jednom pre každú národnosť. V tomto roku, na návrh slovenskej samosprávy XVII. obvodu Budapešti, za nás, Slovákov vyznamenanie dostal spevák, divadelník Levente Galda. Mladý Pilíšan plaketu a diplom prevzal z rúk vicepremiéra Zsolta Semjéna a štátneho tajomníka Miklósa Soltésza. Spolu s predsedníčkou CSSM po slávnostnom akte sme zagratulovali vyznamenanému.

Na plenárnom zasadnutí parlamentu posledné jarné, alebo prvé letné týždne patria návrhu rozpočtového zákona na nasledujúci rok. Samozrejme, plénum má na programe okrem tohto zákona aj množstvo iných, len tie sú skôr politického charakteru, a nás, národnosti sa priamo netýkajú. Spomedzi nich by som rád spomenul jeden návrh zákona, ktorý každoročne patrí do toho istého obdobia ako samotný rozpočtový zákon. Je to zákon o prípravách budúcoročného rozpočtu. Obyčajne táto právna norma obsahuje zmeny, ktoré treba prispôsobiť tak, aby sa dal daný rozpočet realizovať. Obsahuje aj zmeny pravidiel hospodárenia, alebo iné súvislosti finančného charakteru.

Keďže už tretí rok sa snažím svojimi návrhmi uľahčiť hospodárenie národnostných samospráv, čiže zmeniť platné pravidlá pre ich podpory, hospodárenie a vyúčtovanie, aj tento rok som mal možnosť vystúpiť k tomuto návrhu zákona v mene Národnostného výboru. Tentoraz na rozdiel od predchádzajúcich rokov som chcel dosiahnuť aspoň to, aby celoštátnym národnostným samosprávam umožnili platné predpisy vytvárať rezervu na financovanie nepredvídateľných udalostí, predovšetkým v prípade nimi riadených inštitúcií. Žiaľ, ani teraz som neuspel, napriek premyslenej podrobnej argumentácii.

V uplynulých týždňoch zasadal aj Národnostný výbor. Jeho členovia prediskutovali a odsúhlasili návrh výboru na zvýšenie národnostných položiek v budúcoročnom rozpočte. Dúfam, že keď môj pozmeňovací návrh, týkajúci sa zmeny pravidiel hospodárenia národnostných samospráv neprešiel cez prvý filter, tak aspoň k sľúbenému zvýšeniu podpory dôjde aj v tomto roku.

Anton Paulik