luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (24/2021)

21Zapisky12-01

Postupne, ako v minulom roku začiatkom leta, sa vraciame k normálnemu životu. Už sa organizujú podujatia, stretnutia rôzneho druhu a ozývajú sa aj slovenské národnostné samosprávy.

Za posledné dva týždne som mal návštevu čabianskych seniorov v budove parlamentu, zúčastnil som sa na kladení vencov k pamätnej tabuli československého diplomata, literáta, prekladateľa, Slováka Antona Straku v organizácii slovenskej samosprávy XIV. obvodu Budapešti. Okrem toho som navštívil aj Slovensko-maďarskú dvojjazyčnú školu v Novom Meste pod Šiatrom a taktiež som sa zúčastnil na otvorení Bazového domu v obci Jášč. Ako vidno zo spomenutých programov, naozaj sa vraciame do obdobia pred pandémiou.

Ako som o tom písal minule, môj návrh na odľahčenie hospodárenia celoštátnym samosprávam neprešiel cez filter Ministerstva financií, zato ďalší mnou iniciovaný návrh do zákona o príprave budúcoročného rozpočtu bol prijatý. Podľa neho, ak národnostná samospráva, miestna alebo celoštátna, dostane väčšiu sumu na svoj investičný projekt, a peniaze nepoužije v krátkom čase, môže ich do doby použitia investovať do štátnych cenných papierov, a takto získané peniaze potom tiež použiť na cieľ, na ktorý pôvodne získala dotáciu. Neznamená to síce veľa, avšak v prípade napríklad investície do obnovy budapeštianskeho kostola sa aj takto získané peniaze zídu.

Po zasadnutí Výboru národností Maďarska, na plenárnom zasadnutí som vo svojom prejave aj prezentoval tento náš návrh. Ak máte záujem o moje prejavy, môžete si ich prečítať na domovskej stránke parlamentu: www.parlament.hu. Dodávam, že podľa rozhovorov s predstaviteľmi kompetentných, národnostné rozpočtové položky na rok 2022 sa vyvíjajú sľubne. V nasledujúcich zápiskoch už o nich aj konkrétne napíšem, veď hlasovanie o zákone bolo plánované na 15. jún.

Rád by som informoval aj o tom, že od 15. júna národnostné organizácie a samosprávy môžu organizovať svoje valné zhromaždenia za prítomnosti svojich členov. Pritom Národnostný výbor znovu inicioval zmenu v predpisoch hodnotenia činnosti miestnych samospráv v tom zmysle, že stačí, ak do konca roku budú mať aspoň jedno zasadnutie. Nemyslím si, že cieľom je, aby sa nekonalo viac zasadnutí, avšak chceme tým dosiahnuť, aby národnostné samosprávy aj v budúcom roku mohli dostať svoje dotácie za zjednodušených podmienok.

Čo sa týka návštevy školy v Novom Meste pod Šiatrom, tam som sa okrem riaditeľky stretol aj s predsedníčkou župnej slovenskej samosprávy. Mal som predstavu, že po úplnom zrušení platnosti zákona o stave nebezpečenstva zorganizujem stretnutie v širšom kruhu s predstaviteľmi slovenských samospráv a organizácií vo všetkých regiónoch, kde pôsobí župná slovenská samospráva. A v tejto veci som inicioval stretnutie s predsedníčkou župnej slovenskej samosprávy v Békešskej a tentoraz aj v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe. Ako sa však ukázalo, župné samosprávy buď už si naplánovali svoje jesenné podujatia, alebo zatiaľ nemajú predstavu o tom, ako rozbehnúť slovenský život v župe. Takže som sa rozhodol inak. Budem sa snažiť zapojiť sa do miestnych podujatí, využiť župné stretnutia na osobné, bezprostredné informovanie Slovákov o svojej činnosti v mesiacoch uzavretosti. Samozrejme, to neznamená, že plánované stretnutia s predsedami župných samospráv neuskutočním v nastávajúcich týždňoch. Chystám sa aj na návštevu Novohradu, Komárňansko-ostrihomskej a Peštianskej župy. A plánujem si sadnúť na podobnú tému aj s predsedníčkou Slovenskej samosprávy Budapešti.

Ako vidíte, tých plánov je stále viac ako podujatí. Zato si myslím, že v nasledujúcich týždňoch budú prichádzať pozvánky už v takom počte ako pred vypuknutím pandémie.

Anton Paulik