luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (26/2021)

21Zapisky13-01

Posledné týždne nám priniesli ozajstné leto. Denné teploty presahujú 30 stupňov, skončil sa školský rok, dokonca riadne, teda žiaci končiacich ročníkov základných škôl mohli usporiadať aj rozlúčkové slávnosti. Zároveň, s hlasovaním o budúcoročnom rozpočtovom zákone, ale spolu s ním aj o ďalšej novele národnostného zákona a o množstve iných právnych noriem, bola ukončená aj jarná schôdza plenárneho zasadnutia parlamentu.

O modifikácii, o jej obsahu a o príčine jej vypracovania som už písal v predchádzajúcich svojich zápiskoch. O novom rozpočte by som povedal asi toľko, že po nie veľmi priaznivom vládnom návrhu budúcoročných národnostných položiek, aj vďaka činnosti Výboru národností v Maďarsku, v rozpočte na rok 2022 na národnostné účely vyčlenených o dve miliardy forintov viac ako v tomto roku. To prakticky znamená, že dotácie pre Celoštátnu slovenskú samosprávu v Maďarsku a jej inštitúcie po troch rokoch znovu porastú, čím sa aspoň dodatočne vyrovnajú výdavky, ktoré za tie roky narástli v dôsledku inflácie, zvyšovania minimálnej mzdy, ako aj zvýšenia počtu poslancov vo Valnom zhromaždení CSSM po národnostných voľbách v roku 2019.

Po ukončení jarného zasadnutia aj Výbor národností oficiálne uzavrel svoju činnosť za prvý polrok. To však neznamená nečinnosť členov výboru, veď všetci chodíme na podujatia, ktorých je stále viac, a zároveň sme vybrali témy, ktoré bude treba ešte v tomto volebnom cykle dokončiť, alebo aspoň prerokovať. Medzi nimi sa nájdu aj také, ktoré musíme vyriešiť ešte pred začiatkom budúceho školského roku.

Začiatkom júna, druhý piatok v mesiaci som navštívil čabiansku slovenskú školu, kde som sa u riaditeľky Edity Pečeňovej informoval o stave zaškoľovania do základnej, aj strednej školy, a, samozrejme, aj o výsledkoch maturitných skúšok. Aj touto cestou musím pochváliť školu, kolektív jej učiteľov a žiakov, že napriek neprajným podmienkam i v tomto školskom roku dosiahli pekné úspechy.

Navštívil som aj Čabasabadi, kde s predsedom miestnej slovenskej samosprávy Matejom Kešjárom som si prezrel ich obnovené sídlo, kde vytvorili príjemné podmienky tak pre svoju samosprávu, ako aj pre miestne podujatia, či cirkevné obrady. Pán predseda ma oboznámil s ich plánmi do blízkej budúcnosti, predovšetkým na letné mesiace.

Spolu s predsedníčkou CSSM Alžbetou Hollerovou Račkovou a národnostným hlavným referentom Ministerstva ľudských zdrojov Štefanom Kraslánom sme boli hosťami programu Slovenskej samosprávy II. obvodu Budapešti. Na neformálnom stretnutí sme informovali prítomných o našich možnostiach, respektíve úlohách pri príprave sčítania obyvateľov. Ako vieme, sčítanie, vzhľadom na pandémiu, vláda odložila na október budúceho roku. Avšak, keďže jarné mesiace budú patriť kampani pred parlamentnými voľbami, tejto záležitosti budeme venovať asi menej času a priestoru, než ako by si zaslúžila. A práve preto si myslím, že v jesenných mesiacoch oprášim svoju prednášku, ktorú som napísal o sčítaní obyvateľov ešte začiatkom tohto roku. Budem sa snažiť, aby sa dostala do viacerých regiónov, obývaných aj Slovákmi, aby sme čo najlepšie pripravili našich ľudí na samotné sčítanie. Musíme myslieť na to, že bez dostatočného počtu Slovákov, prihlásených v sčítaní stratíme možnosť zakladať svoje slovenské samosprávy na desať rokov. A tie by nám veru chýbali.

Anton Paulik