luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (28/2021)

21Zapisky14-01

Letné prázdniny sú v plnom prúde. Poslanci parlamentu, aj viacerí národnostní hovorcovia sú na dovolenkách. Zároveň však poslanci i hovorcovia sú aktívni aj vo svojich volebných regiónoch, či v kruhu svojej národnosti. Lebo aj podujatia sú v plnom prúde, veď poučení zo skúseností z minulého roka, národnostné samosprávy, spoločenské organizácie, či inštitúcie sa snažia zorganizovať svoje tohtoročné akcie, podujatia, tábory a iné aktivity v dohľadnej dobe.

Slováci v Maďarsku si koncom júna každoročne pripomínajú príchod dvoch solúnskych bratov, vierozvestcov, spolupatrónov Európy sv. Cyrila a Metoda na územie vtedajšej Veľkomoravskej ríše. Podujatie organizuje Slovenská samospráva Budapešti. Slávnosť sa odohráva vždy v Zalavári, kde síce Slováci nežijú, avšak je tam pamätný park dvoch svätých a pozostatky kostola a hradiska z doby Veľkej Moravy. Okrem súsošia sv. Cyrila a Metoda, postaveného Slovenskou samosprávou Budapešti za pomoci veľvyslanectva Slovenskej republiky, stoja tam aj pamätné stĺpy niektorých ďalších slovanských národností, Bulharov, Srbov a Slovincov. V polovici júna z iniciatívy Bulharov slovanské národnosti v Maďarsku navrhli založiť na tomto mieste Historické pamätné miesto a pútnické centrum. V prípade uskutočnenia týchto plánov by sa mohol zvýšiť záujem slovenských veriacich o túto lokalitu. Veď korene našej písomnej kultúry siahajú sem, aj keď po odsune Turkov z územia Uhorska sa v tomto okolí neusadili slovenské komunity.

Koniec júna a začiatok júla sa niesli v znamení príprav nášho najväčšieho sviatku, Dňa Slovákov v Maďarsku, návštevy delegácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pod vedením jeho predsedu Milana Jána Pilipa a delegácie nového premiéra Slovenskej republiky Eduarda Hegera. Predseda ÚSŽZ prvé dni svojej návštevy strávil v hlavnom meste, kde aj za prítomnosti štátneho tajomníka vlády Maďarska, zodpovedného za záležitosti cirkví a národností Miklósa Soltésza s predsedníčkou CSSM Alžbetou Hollerovou Račkovou slávnostne podpísal dotačnú zmluvu o podpore rekonštrukcie bývalého kostola peštianskych evanjelikov na Rákócziho triede. Delegácia Úradu zostala celý týždeň v Maďarsku, navštívila parlament, budapeštianske slovenské inštitúcie a organizácie, Dolnú zem aj Pilíš. Na záver svojej návštevy sa zúčastnila osláv Dňa Slovákov v Maďarsku.

Nový slovenský premiér Eduard Heger tiež pricestoval do Budapešti, aby navštívil svojho kolegu Viktora Orbána. Okrem neho mal kratšie stretnutie s predsedom parlamentu Lászlóm Kövérom a na veľvyslanectve SR prijal delegáciu slovenskej komunity v Maďarsku. Bol som prítomný na všetkých jeho stretnutiach, na ktorých čelní predstavitelia vyzdvihli hlavne to, že vzťahy medzi oboma krajinami sú najlepšie od obdobia vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Asi hlavnou udalosťou posledných dvoch týždňov bol Deň Slovákov v Maďarsku v Tardoši. Ako vieme, vlani sa oslava našej komunity pre pandémiu nemohla uskutočniť, a práve preto bol záujem o podujatie veľký. Prvýkrát sa stalo, že ako spoluorganizátor som sa zapojil do príprav akcií aj ja. Myslím si, že táto forma spolupráce medzi CSSM a parlamentným hovorcom Slovákov v Maďarsku je opodstatnená. Práve preto plánujem navrhnúť na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia CSSM, aby sme v tom pokračovali aj v nasledujúcich rokoch.

Anton Paulik