luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (30/2021)

21Zapisky15-01

Letné prázdniny trvajú, aj keď sú občas prerušené rôznymi programami. Sú tu ešte aj dozvuky Dňa Slovákov v Maďarsku. Po uplynutí niekoľkých dní by som podujatie, ako aj program a ohlasy na predchádzajúci „veľký týždeň” návštev z našej materskej krajiny hodnotil ako veľmi dobre zorganizované. Obidve udalosti nám ponúkli možnosť osožných a úspešných stretnutí, rokovaní, či len obyčajnej výmeny myšlienok s ľuďmi, s ktorými sme sa dlho nevideli. Ďakujem organizátorom za úspešnú prácu.

Tesne po našom sviatku zasadala Slovenská samospráva Novohradskej župy v Banke. Pozvali ma na zasadnutie, spolu s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou, aby sme informovali prítomných o udalostiach posledných mesiacov. Ja som využil príležitosť aj na to, aby som priblížil svoju prácu členom župnej samosprávy. Hovoril som tak aj o podstate a obsahu aktivít parlamentného hovorcu, lebo aj naďalej mám pocit, akoby stále nebolo celkom jasné, ako dopĺňa moja činnosť aktivity CSSM. Okrem toho som v krátkosti zhrnul aj dôležité zmeny v zákonoch, o ktorých sme diskutovali v Národnostnom výbore parlamentu.

Pripravuje sa zasadnutie Slovensko–maďarskej zmiešanej medzivládnej komisie pre národnostné otázky. Pôvodne by mali byť zasadnutia každoročne, avšak v minulom roku sa stretnutie neuskutočnilo. Členovia maďarskej časti komisie sa teraz zišli na Ministerstve zahraničných vecí, aby vyhodnotili plnenie odporúčaní prijatých na poslednom zasadnutí vo februári roku 2019. Slovákov v Maďarsku zastupujeme v tejto časti výboru dvaja s predsedníčkou CSSM. Na tomto stretnutí sme sa zhodli na tom, že odporúčania pre maďarskú stranu sa postupne plnia, takže navrhli sme pre partnerov zo Slovenska vynechať zo zápisnice niektoré už neaktuálne body.

Koncom týždňa som mal možnosť na krátky rozhovor aj s predsedom Únie slovenských organizácií v Maďarsku Františkom Zelmanom v Komlóši. V podstate sme doplnili to, čo sme pre nedostatok času v Tardoši nemohli dokončiť. Vyhodnotili sme vplyv posledných mesiacov na stav a činnosť predovšetkým členských organizácií Únie, ako aj slovenských samospráv v Komlóšskom regióne. Vďaka priaznivému pandemickému vývoju tak organizácie, ako aj samosprávy obnovili svoje aktivity, organizujú letné podujatia a dobiehajú to, čo za mesiace neistoty nemohli uskutočniť. Verme, že tentoraz už prípadná nasledujúca etapa pandémie im nepreškrtne plány a podarí sa im všetko, čo si predsavzali na tento rok.

Posledný týždeň som bol síce na dovolenke, ale keďže sme ho strávili spolu s manželmi Fuhlovcami, ani tieto dni sme sa nevyhli obsažným rozhovorom o dianí v našej komunite. Samozrejme, aj takto v rodinnom kruhu sme vyhodnotili Deň Slovákov v Maďarsku, a keďže naše manželky v Tardoši neboli prítomné, museli sme to robiť pomerne podrobne, aby si aj ony mohli vytvoriť obraz o podujatí. Voľnejší rozhovor na tému slovenská komunita v Maďarsku nám umožnil aj to, aby sme prešli celou plejádou otázok posledných mesiacov. A nezostali bokom ani plány na nastávajúce obdobie. Len aby tým neistotám už bol koniec!

Anton Paulik