luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zápisky hovorcu (38/2021)

21Zapisky19-01

Parlament ešte začiatkom septembra nezasadá, zato za posledné dva týždne sa natoľko nahromadili programy, že o nich by som nepísal dlhšie, veď o viacerých už informovali Ľudové noviny, alebo boli zdieľané na sociálnej sieti. Ani vymenovať ich nie je jednoduché, no tu spomeniem len tie dôležitejšie.

V Budapešti sa konal 52. Medzinárodný eucharistický kongres, aj za účasti pápeža Františka. V rámci kongresu sa konala slovenská svätá omša pre našich katolíckych veriacich z okolia Budapešti. Okrem slovenskej omše mnohí z nich sa zúčastnili aj na iných programoch Kongresu.

V tom istom týždni sa uskutočnil aj festival národnostných divadiel v budove budapeštianskeho Národného divadla. Nie je to po prvýkrát, avšak vždy s radosťou konštatujem, že aj vedenie Národného divadla pokladá našu divadelnú kultúru za súčasť divadelného života v Maďarsku. Je dobré vidieť, že generálny riaditeľ tejto ústrednej inštitúcie maďarskej kultúry má záujem o činnosť našich divadelných súborov a už pravidelne poskytuje divadlo na prezentáciu najnovších produkcií národnostných divadiel.

Rád by som však napísal o síce ešte vzdialenej, ale pre našu národnosť nemenej dôležitej veci. Ide o sčítanie obyvateľov. Ako viete, malo sa konať tento rok v máji, no pre pandémiu sa vláda rozhodla posunúť ho na október budúceho roku. Takže mohli by sme si povedať, že času je dosť. Je to pravda, avšak dovtedy budú parlamentné voľby v Maďarsku a vychádzajúc zo súčasného hluku okolo politických strán, pravdepodobne až do konca volieb, do ustanovenia nového parlamentu a novej vlády bude ťažké sústrediť sa na dôkladnú prípravu našej komunity na samotné sčítanie obyvateľstva.

Podľa platného národnostného zákona národnostné voľby sa môžu konať len v tých dedinách a mestách, kde v poslednom sčítaní obyvateľov najmenej 25 osôb sa prihlásilo k danej národnosti. Treba dodať aj to, že podľa rozpočtového zákona financovanie miestnych národnostných samospráv sa tiež odvíja od počtu národnostnej komunity v jednotlivých obciach. Takže elementárnym záujmom našich samospráv je, aby sa zapojili do samotného sčítania, avšak na to sa musia pripraviť. Pôvodne som si nachystal prednášku, s ktorou som chcel precestovať všetky regióny, kde žije početnejšia slovenská komunita, no zastavila ma pandémia.

Nakoniec som sa rozhodol, že zatiaľ ak ani nie s prednáškou, tak aspoň s krátkymi informáciami by som navštívil tie župy, kde pôsobia župné slovenské samosprávy. Písal som o tom už viackrát aj na tomto mieste. Požiadal som vedúcich župných slovenských samospráv, aby ma pozvali na celožupné stretnutia, aby sme sa tam mohli pozhovárať o prípravách, aby sme dokázali, že Slováci v danej župe sú stále prítomní a že treba s nami rátať aj naďalej.

Zatiaľ, po jarnom stretnutí s členmi slovenských samospráv Novohradu, ma pozvali na Deň slovenských samospráv Békešskej župy, na zasadnutie budapeštianskych slovenských samospráv a na stretnutie slovenských samospráv Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy. To posledné stretnutie ešte len bude.

Ako som zistil, predstavitelia našich samospráv dobre chápu dôležitosť sčítania obyvateľov pre našu komunitu. Všade prejavujú veľký záujem o zapojenie sa do prípravných prác, avšak zatiaľ čakajú pomoc zvonka, nemajú vlastné predstavy o tom, ako zorganizovať celý proces tak, aby pred desiatimi rokmi zapísaný počet našej komunity podľa možnosti ani po súpise neklesol. Je to naša spoločná zodpovednosť, takže musíme v tejto veci postupovať koordinovane, venovať prípravám dostatočný priestor, energiu a financie.

Anton Paulik