luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Geometrické umenie v SIB-e

SibGeoUm15-01

Do výstavnej sály Slovenského inštitútu v Budapešti (SIB) sa nasťahovalo slovenské moderné umenie, už po tretí raz v tomto roku. Výstava nesie názov GEO KÓD III, ale číslo v ňom nepoukazuje na poradie.

„Výber názvu tejto výstavy nie je náhodný,“ povedal jej kurátor Vladimir Beskid pri otváraní 14. mája. „Po Berlíne a Bratislave je Budapešť tretím miestom, kde sa s týmto materiálom v takejto podobe môže stretnúť publikum.“ Výstava GEO KÓD III predstavuje dve odlišné podoby geometrického umenia pomocou tvorby dvoch slovenských umelcov Ádáma Szentpéteryho a Jána Vasilka.

SibGeoUm15-02

Vznik výstavy je výnimočný aj tým, že geometrické umenie na Slovensku v období medzi druhou svetovou vojnou a 90. rokmi takmer zaniklo. Beskid ako jediný podporil začiatkom 90. rokov toto špecifické odvetvie výtvarného umenia a už viac ako dve desaťročia patrí medzi jeho srdcové záležitosti. Á. Szentpétery a J. Vasilko, ktorí pôsobia v Ateliéri súčasného obrazu na Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach, sa už dlhé roky venujú tomuto smeru umenia. Zaujímavým zvratom je, že Szentpétery a Vasilko zastupujú dve odlišné generácie a dve rôzne línie v rámci geometrického umenia, takže GEO KÓD III je vlastne rozhovorom medzi starším a mladším a prezentuje ich rôzne pohľady a poňatie.

SibGeoUm15-03

Ádám Szentpétery sa narodil v roku 1959, zo štylizovanej krajinomaľby prešiel na geometrické umenie v 80. rokoch. V jeho umení sa uplatňujú viacvrstvové štruktúry, preferuje veľké, homogénne plochy, pohráva sa s horizontálnymi, kolmými a paralelnými kompozíciami. Ján Vasilko je reprezentantom postgeometrickej abstrakcie, jeho maľby sa pohybujú na hranici figurálneho a abstrahovania. Pre Vasilkovo umenie sú príznačné rozptýlené štruktúry, jeho obrazy vyvolávajú ilúzie postindustriálneho sveta.

Výstava dvoch košických umelcov je dostupná pre všetkých v priestoroch SlB do 26. júna.

(kan)

Foto: autorka