luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Živé ľudové umenie v Národopisnom múzeu

GrJaNaMu-01

Čabiansky Rozmarín opäť získal Granátové jablko

Do konca marca je prístupná verejnosti v Národopisnom múzeu v Budapešti reprezentatívna výstava diel, s ktorými sa ich autori prihlásili do konkurzu Domu tradícií, Ministerstva ľudských zdrojovZväzu spolkov ľudového umenia. Na XVI. prehliadke s názvom Živé ľudové umenie sa v hojnom počte prezentujú aj majstri, resp. tvorivé kolektívy zo Slovákmi obývaných obcí a miest. Návštevníci Národopisného múzea si môžu pozrieť okrem iného drevený nábytok zo Sudíc, šperky zo Šóškútu, konské záprahy z Békešskej Čabyz Níreďháze, kraslice z Veňarcu, dekoračné predmety z čipiek z Mendy atď.

GrJaNaMu-02

Naše osady sa však predstavujú v najväčšom počte s textíliami a výšivkami, viacerí individuálni umelci, ako aj kolektívy prezentujú svoje diela z Békešskej Čaby, Čabačudu, Kétšoproňuz Poľného Berinčoku. Výšivkársky krúžok Rozmarín pri Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe za svoj vynikajúci výkon v minuloročnom konkurze po roku 2010 druhýkrát získal najprestížnejšie ocenenie ľudových umelcov, Granátové jablko.

GrJaNaMu-03

Kolektív, ktorý pred Vianocami daroval čabianskemu Veľkému evanjelickému kostolu zbierku oltárnych obrusov, sa na celoštátnej výstave zúčastňuje s viacerými dielami, medzi ktorými sa nachádzajú početné práce aj so slovenskými motívmi. Granátovým jablkom bola uznaná aj tvorba Tvorivého kolektívu Spolku ľudového umenia Békešskej župy, ktorý na výstave v rámci kompletnej dolnozemskej izby podáva prierez viacerými odvetviami ľudového umenia.

GrJaNaMu-04

CsL

Foto: csl